Zero-emissie busvervoer

Het busstation van Zwolle heeft nieuwe laadvoorzieningen voor het openbaar busvervoer gekregen. Sinds 13 december 2020 rijdt bijna alle openbaar busvervoer emissievrij door Zwolle. Dit betekent dat uit de uitlaat van de voertuigen geen schadelijke stoffen zoals CO2 vrijkomen.

Er wordt gereden met elektrische bussen door de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland. Emissievrij busvervoer verbetert de luchtkwaliteit en draagt bij aan een aangenaam leefklimaat van de stad Zwolle waar iedereen prettig woont, werkt en recreëert.

E-laadvoorziening voor zero-emissie busvervoer

In opdracht van de provincie Overijsselexterne-link-icoon heeft de gemeente Zwolle van april tot oktober 2020 laadvoorzieningen voor elektrische bussen voor het busstation aan de Hanzelaan gerealiseerd. Deze nieuwe voorzieningen bestaan uit een ruimtelijke voorziening waarin inkoop- en verdeelstations zitten en meerdere laadpalen.

Schoon

Elektrische bussen maken de OV-knoop Zwolle, de tweede spoorknoop van Nederland, aantrekkelijker. Omdat de bussen geen CO2-uitstoot geven, blijft de lucht in het stationsgebied schoon. Een elektrische bus veroorzaakt minder geluid en trillingen dan de huidige bussen die op diesel of gas rijden. Dit maakt het busstation een comfortabele plek om op de bus te wachten.

Naast duurzaam busvervoer heeft station Zwolle ook veel meer ruimte voor het stallen van fietsen en uitleen van OV-fietsen. Dit verbetert de bereikbaarheid van de OV-knoop: een plek waar het makkelijk en snel overstappen is op trein, bus, fiets, taxi en ander vervoer.

Tussentijds opladen

Keolis verzorgt het openbaar busvervoer met elektrische bussen in de regio IJssel-Vecht waar de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland onder vallen. Om ervoor te zorgen dat deze voertuigen gedurende de dienstregeling tussentijds kunnen worden opgeladen, heeft de gemeente Zwolle in opdracht van de provincie Overijssel nieuwe laadvoorzieningen op het busstation van Zwolle gerealiseerd.