Zwemmen in rivieren. Springen van bruggen. Levensgevaarlijk

Boete

Wij willen voorkomen dat zwemmers (ernstig) letsel oplopen of nog erger verdrinken. De medewerkers van Toezicht en Handhaving van de gemeente en politie controleren daarom regelmatig bij dergelijke locaties. Overtreders riskeren een boete van 150 euro.

Gevaar

Kinderen zien het gevaar niet en gebruiken de bruggen of bijvoorbeeld de Katerveersluizen in Spoolde als klimattractie. Ouders doen er goed aan met hun kinderen over de gevaren te praten. De Twistvlietbrug is hoger dan je denkt. Je loopt het risico op een klaplong of botbreuken. De bodem van de Katerveersluis is onregelmatig en van beton. Een duik is dan levensgevaarlijk. Voorwerpen onder water en op de bodem kunnen bovendien lelijke snijwonden veroorzaken.

In rivieren varen vracht- en plezierschepen. Door de onderstroom kan je onder het schip gezogen worden. En de schipper heeft nauwelijks zicht op een zwemmer in de buurt van het schip; een schip kan niet zomaar uitwijken of vaart minderen.

De stroming en de draaikolken zoals in het Zwarte Water is zo sterk dat er moeilijk tegenop te zwemmen is.

De bruggen hebben een behoorlijke hoogte. Door de sprongsnelheid loopt je het risico op een klaplong of botbreuken.

Zwemverbod

Het is verboden om te zwemmen:

  • In de vaargeul van rivieren en kanalen.
  • In de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken van schepen.
  • Bij een brug, sluis, stuw of ballenlijn.
  • In de routes van veerponten.
  • In en rond havens.
  • In snelvaargebieden.
  • Op andere plekken die zijn aangewezen als verboden gebied.

Overlast

Jongeren maken in al hun enthousiasme en plezier lawaai en dat geeft overlast voor omwonenden. Ook laten zij afval achter en gedragen zich soms intimiderend naar bewoners. De gemeente ontvangt hierover regelmatig meldingen.

Melden

Onze handhavers kunnen niet op alle locaties tegelijk zijn. Belt u daarom met de politie wanneer u overlast ervaart via telefoon 0900 8844. U kunt ook een melding doen op www.zwolle.nl/melding.

Veilig zwemmen

Zwolle heeft drie zwemplassen waar je kunt zwemmen, surfen, spelen en zonnen: de Wijthmenerplas, Agnietenplas en de Milligerplas. 

Veilig zwemmen in zwembaden kan in het openluchtbad in Wipstrik, het overdekte zwembad de Vrolijkheid, in Stadshagen in het overdekte bad Bubbels Bewegen en in de drie zwembaden van op de campus van Windesheim.

www.zwolle.nl/zwemplassen