Zwolle-Zuid

Zwolle-Zuid is één van de grotere wijken van Zwolle met ruim 31 duizend bewoners. De mensen wonen er met veel plezier. De wijk is gebouwd rondom twee buurtschappen die vroeger aan de zuidkant van de stad lagen. Daardoor kom je er, verscholen tussen de nieuwbouwwoningen, nog oude tot woonhuis verbouwde boerderijen tegen.

Zwolle-Zuid beschikt over een breed scala aan voorzieningen. Het winkelcentrum heeft een totale metamorfose ondergaan en sluit weer perfect aan bij de behoeften van deze tijd.

Ook is Zwolle-Zuid een kinderrijke wijk. Daardoor zijn er veel speelplekken, basisscholen, sportcomplexen, een jongerencentrum en een wijkboerderij in de wijk te vinden.

Wijkagenda

Uitgelicht

Start je eigen opruimactie met mooi-schoon.nl

De vernieuwde Markesteen
De vernieuwde Markesteen

Wijken | Jij bent aan de buurt

Wat vindt u belangrijk in uw buurt? Als bewoner weet u dat zelf het beste. Daarom organiseert de gemeente het Buurt voor Buurt-onderzoek waarin Zwollenaren de beleving van hun eigen buurt kunnen delen met de gemeente. Dit onderzoek wordt om de twee jaar gehouden en vormt een belangrijke basis voor de inzet in de wijken.

De resultaten van het onderzoek worden besproken met bewoners en partners in de wijken tijdens verschillende wijkdialogen. Wat is belangrijk en wat kunnen we samen oppakken zodat u in uw buurt prettig(er) woont? 

Kijk voor meer informatie op jijbentaandebuurt.

Op allerlei plekken hebben bewoners al initiatieven genomen om hun wijk, buurt of straat te verbeteren. Ook bij u in de wijk. Benieuwd? Kijk op de Doe mee pagina.

Wijkservicepunt Zuid

Bezoekadres: Gelijkheid 1, wijkcentrum De Pol

In wijkcentrum De Pol is voor Stadsdeel Zuid het Wijkservicepunt Zwolle Zuid gevestigd. Elke woensdag van 11.00 tot 12.00 uur is er spreekuur in het wijkservicepunt Zuid voor bewoners van Zwolle Zuid. Bewoners kunnen hier terecht met vragen en ideeën over zaken die in hun buurt spelen.

Bewoners van Windesheim kunnen voor het spreekuur maandelijks van 19.00 tot 20.00 uur terecht in het Dorpshuis van Windesheim (zie agenda).

Meldingen over defecte lichtmasten, scheve stoeptegel e.d. kunt u doorgeven aan het Klantcontactcentrum van de gemeente tel: 14038 of via www.zwolle.nl/melding