Natuur en milieu

Zwolle staat voor een schone en veilige omgeving om te wonen en te werken. De gemeente ziet niet alleen toe op een verantwoorde luchtkwaliteit of een bodem zonder gevaarlijke vervuiling. Ook landschapsontwikkeling en de bestrijding van bijvoorbeeld zwerfafval krijgen de nodige aandacht.

Boom kappen

bomen | boom kappen

Via www.omgevingsloket.nl kunt u een aanvraag doen voor het kappen van een boom.

Bomen

Natuur & Milieu | Bomen

De bomen maken de omgeving en het klimaat voor iedereen in Zwolle zo aangenaam mogelijk.

Bijzondere bomen

Natuur & Milieu | Bijzondere bomen

Zwolle telt meer dan 5000 bijzondere bomen. Voor deze bomen gelden andere kapregels dan voor jonge bomen.

Groene kaart

Natuur & Milieu | Groene Kaart

De Groene Kaart geeft u informatie over de belangrijkste groenstructuren van de stad.

Kinderboerderij

Natuur & Milieu | Kinderboerderij

Zwolle heeft vier wijkboerderijen en 12 buurtweiden waar je kennis kunt maken met allerlei dieren.

Honden

Natuur & Milieu | Honden

In Zwolle tellen honden mee. Er zijn speciale voorzieningen voor honden, maar ook spelregels.