Adoptie afvalbakken

De gemeente plaatst afvalbakken op belangrijke en logische locaties, zoals stadsparken, recreatieplassen, winkelcentra, bushaltes met een wachthuisje en op routes van scholen naar winkelcentra. We willen zo min mogelijk afvalbakken in de wijken plaatsen. Dat is vaak ook niet nodig en is mooier in het straatbeeld. Mist u desondanks een afvalbak in uw straat of buurt? Dan kunt u een afvalbak adopteren. U zorgt dan zelf voor het legen van de bak en het afvoeren van het afval.

Adoptieprocedure

Wil u een afvalbak adopteren? Neem dan contact op met uw Wijkservicepunt in uw wijk. Een medewerker van het Wijkservicepunt bespreekt met u de adoptievoorwaarden en regels. Bent u akkoord dan tekent u het adoptiecontract en plaatst de gemeente Zwolle de adoptiebak. Deze afvalbak heeft anders dan de gemeentelijke afvalbakken een gele kleur, zodat deze herkenbaar is als adoptiebak. U krijgt een opruimpakket met daarin een afvalknijper, handschoenen, een rol afvalzakken en een sleutel om de afvalbak te openen. De afvalbak blijft eigendom van de gemeente.

Voorwaarden

U leegt de afvalbak zo vaak als nodig is en zorgt voor de afvoer van het afval. Hiervoor kunt u gebruik maken van de ondergrondse container waarin u ook uw restafval gooit. Als reparatie of vervanging van de adoptiebak nodig is, dan kunt u dit aan het Wijkservicepunt melden. Wanneer u de afvalbak niet meer kunt of wilt onderhouden, dan gaat de gemeente op zoek naar een andere adoptiebewoner of verwijdert de bak.

Aanvragen

Wilt u een afvalbak adopteren of heeft u nog vragen over de adoptie, neem dan contact op met het Wijkservicepunt in uw wijk. Kijk voor de contactgegevens op www.zwolle.nl/wijken of bel 14038.

Adoptie afvalbak en tarief op restafval

Vanaf 1 januari 2023 betaalt u in de gemeente Zwolle een tarief voor restafval.  Mensen die een afvalbak hebben geadopteerd of regelmatig zwerfvuil opruimen krijgen van de gemeente een extra pasje voor de ondergrondse restafvalcontainers. Hier kunnen zij het zwerfvuil of afval uit de adoptiebak gratis in weggooien. Zo kunnen zij een belangrijke bijdrage blijven leveren aan een schonere buurt, zonder daarvoor extra kosten te maken.

De afvalbakadoptanten en zwerfvuilruimers die bij de gemeente bekend zijn, hebben hier bericht over gehad. Heeft u geen bericht gehad en ruimt u regelmatig zwerfvuil op? Stuur dan een bericht naar afvalengrondstoffen@zwolle.nl, dan kijken we wat er voor uw situatie passend is.