Zwolle Zonder Afval

De gemeente Zwolle wil een gezonde, veilige én schone leefomgeving bieden aan inwoners. We werken aan een duurzame en circulaire samenleving. Dit bereiken we alleen door slimmer en zuiniger om te gaan met onze natuurlijke grondstoffen.

U kunt helpen door uw huishoudelijk afval thuis al zoveel mogelijk te scheiden. Uw afval bestaat namelijk voor een groot deel uit materiaal dat we kunnen recyclen of hergebruiken voor het maken van nieuwe producten . Denk aan plastic, papier, glas, GFT en textiel. Kortom: uit het afval van vandaag halen we de grondstoffen van morgen! Doet u ook mee?

Samen met onze afvalinzamelaar ROVA denkt de gemeente Zwolle na over hoe we het Zwolse, huishoudelijk afval zo slim mogelijk kunnen inzamelen. Bij uw huis, op logische plekken in de wijk of bij het milieubrengstation van ROVA. We vinden het belangrijk dat gescheiden inzamelen voor alle inwoners van Zwolle mogelijk is. Oók als u in een appartement woont of een kleine tuin heeft.

In de afgelopen jaren hebben we met elkaar al voor veel minder restafval gezorgd dan in de jaren daarvoor (van bijna 230 kilo naar 180 kilo per inwoner, per jaar). Voor 2020 is het doel om uit te komen op maximaal 100 kilo. Uiteindelijk willen we naar een situatie waarin er helemaal geen afval meer is, maar dat we alles als grondstof voor nieuwe producten gebruiken. We zijn op de goede weg en willen dat graag voortzetten!

Zwols belonen

Vanaf 1 januari 2022 gaat de gemeente het Zwols belonen invoeren, een prijsprikkel op het scheiden van afval. Het idee van Zwols belonen is dat inwoners die hun afval goed scheiden en minder restafval aanbieden worden beloond. Inwoners die veel restafval aanbieden, gaan bijbetalen.

Hiermee wil de gemeente Zwollenaren aansporen hun afval beter te scheiden en de hoeveelheid restafval te verminderen. Dit is ook nodig om te kosten van onze afvalinzameling en – verwerking beheersbaar te houden. Natuurlijk wordt er bij het invoeren van Zwols belonen rekening gehouden met mensen met een kleine portemonnee of huishoudens die bovengemiddeld veel restafval hebben door het gebruik van luiers of incontinentiemateriaal.

Aanscherpen breng- en haalvoorzieningen

Naast de financiële prikkel is ook het voorstel om de de Zwolse breng- en haalvoorzieningen voor grof huishoudelijk afval en tuinafval aan te scherpen. Dat dan zou betekenen dat u straks 500 kilo grof vuil per jaar gratis naar ROVA mag brengen en één keer per jaar aan huis gratis kunt laten ophalen. Een tuinzak kunt u dan nog maximaal twee keer per jaar gratis laten ophalen. De bedoeling is dat dit al in gaat vanaf maart 2021. 

Uitwerken

In 2021 gaat de gemeente het Zwols belonen verder uitwerken. Inwoners worden dan ook geïnformeerd over wat Zwols belonen precies voor hen gaat betekenen.

Veelgestelde vragen Zwols belonen

GRIP-wagen (Grondstoffen Inlever én Informatie Punt)

Alle inwoners van Zwolle kunnen bij de GRIP-wagen kleine hoeveelheden grof- of chemisch afval (passend in een grote boodschappentas) gratis inleveren. U hoeft dit hierdoor niet meer bij u thuis op te sparen en weg te brengen naar het milieubrengstation.

De GRIP-wagen staat op verschillende dagen bij de grotere winkelcentra in Zwolle en is een uitbreiding van de KCA-wagen, de wagen voor het ophalen van klein chemisch afval. U kunt bij de chauffeur van de GRIP-wagen ook terecht met allerlei andere vragen zoals: ‘In welke container moet een zak chips’ of ‘Wat gebeurt er met mijn afval’. De chauffeur van de GRIP-wagen adviseert u graag.

Wilt u weten wat u precies kunt inleveren bij de GRIP-wagen en wanneer deze in de buurt van uw woonadres staat? Bekijk dan het rooster van de GRIP-wagen op de website van ROVA Voor grote hoeveelheden grof, huishoudelijk afval kunt u nog steeds terecht bij het milieubrengstation van ROVA.

Contact

Wilt u meer weten over het scheiden van uw afval of heeft u andere vragen die over afval gaan – lees dan de informatie onder de verschillende knoppen op deze pagina. Heeft u nog vragen? Bel dan met het Klant Contact Centrum van ROVA via (038) 427 37 77