Veranderingen 2022-2023

Afval

Ons afval bestaat uit verschillende dingen. Zoals plastic, blik, papier, etensresten en glas. Als we dat scheiden, maken we er nieuwe producten van. Dat is goed voor het milieu. Want we hoeven dan minder nieuwe materialen uit de aarde te halen. Ook blijft er dan minder restafval over dat we, voor veel geld, moeten laten verbranden.  

Om die reden vindt de gemeente Zwolle afval scheiden belangrijk. Uiteindelijk werken we toe naar circulaire economie en een Zwolle zonder afval, waarin we zoveel mogelijk afval recyclen of hergebruiken en zo min mogelijk restafval overhouden. 

Om dat te bereiken zorgen wij samen met afvalinzamelaar ROVA dat u uw afval goed en makkelijk kúnt scheiden. Ook weten we dat een tarief op restafval mensen aanmoedigt hun afval beter te scheiden. Daarom zijn we daarmee gestart in 2023.  

Natuurlijk bieden we hulp aan inwoners die dat nodig hebben. Geldt dit voor u? Neem dan gerust contact op met onze afvalcoaches!  

Vragenlijst afval

Wat helpt jou om afval nóg beter te scheiden? Welke ideeën heb jij om afval te voorkomen? Geef jouw mening in de vragenlijst over het nieuwe gemeentelijke grondstoffenbeleidexterne-link-icoon.