Afval

Schone straten, een gezonde en veilige leefomgeving en een duurzame aanpak. Dat is belangrijk in Zwolle.

Samen met de ROVA werkt de gemeente aan het voorkomen van afval, het slim inzamelen van afval en het verwerken en hergebruiken van afval. Uit het afval van vandaag ontstaan immers de grondstoffen van morgen.

Meer informatie over inzameling vindt u op www.rova.nl.

Grondstoffenplan

De gemeente Zwolle bepaalt elke vier jaar het beleid rond afval en afvalinzameling. In het huidige beleidsplan 'Gemeentelijke grondstoffenplan  2012-2016' ligt de nadruk op het inzamelen en verwerken van afval. Dit bevat immers waardevolle grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden. 

Het gemeentelijk grondstoffenplan bevat maatregelen die een afvalloze en duurzame samenleving dichterbij brengen. Het levert hierdoor een positieve bijdrage aan het milieu. 

gemeentelijke-grondstoffenplan-2012-2016.pdf

ROVA

Wilt u weten wanneer bij u het afval wordt opgehaald, hoe u afval het beste kunt scheiden of wilt u grof afval op laten halen?

Kijk dan op www.rova.nl

ROVA-afvalwijzer app

App Store Google Play Store