Afval

Schone straten, een gezonde en veilige leefomgeving en een duurzame aanpak. Dat is belangrijk in Zwolle.

Samen met de ROVA werkt de gemeente aan het voorkomen van afval, het slim inzamelen van afval en het verwerken en hergebruiken van afval. Uit het afval van vandaag ontstaan immers de grondstoffen van morgen.

Maar ook inwoners dragen hun steentje bij. Zij starten een opruimacties, adopteren een afvalbak, ruimen het zwerfvuil in hun buurt op, melden zwerfvuil bij Rova en scheiden het afval.

Grondstoffenplan

Het beleidsplan 'Gemeentelijke grondstoffenplan  2012-2016' legt de nadruk op het inzamelen en verwerken van afval. Dit bevat immers waardevolle grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden. 

Het gemeentelijk grondstoffenplan bevat maatregelen die een afvalloze en duurzame samenleving dichterbij brengen. Het levert een positieve bijdrage aan het milieu. 

Halveren restafval

Voor de komende jaren werkt de gemeente aan een nieuw Grondstoffenplan. Burgemeester en wethouders stellen voor om drie sporen in te zetten om de hoeveelheid restafval tot 2020 te halveren. De drie sporen zijn: meer voorzieningen zodat alle bewoners hun afval kunnen scheiden, laten zien wat voorkomen en scheiden van afval oplevert én belonen van goed afvalgedrag.