Adoptiegroen

Kan het plantsoen bij u in de buurt wel wat meer kleur gebruiken? Heeft u een goed idee voor het inrichten van het plein tegenover uw huis of wilt u een pluktuin maken van dat braakliggende stukje grond?

Het is mogelijk om (tijdelijk) een stukje groen, grond of een versteende plek te adopteren van de gemeente.

Meedoen?

Wilt u een stukje groen adopteren? Neem dan contact op met de wijkbeheerder. Hij/zij bekijkt met u de mogelijkheden en onder welke voorwaarde u het stukje grond adopteert. Zo neemt u bijvoorbeeld samen met de buren het onderhoud voor uw rekening.

Kijk op de pagina van uw wijk met welke wijkbeheerder u contact kunt opnemen. 

In overleg wordt er een adoptieovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken over de inrichting en onderhoud.

Inspiratie nodig?

Bekijk vooral de inspiratiebrochure met een overzicht van prachtige en meest geschikte beplanting. Hierin vindt u bijvoorbeeld ook beplanting die lekker makkelijk in het onderhoud is.

inspiratiebrochure_adoptiegroen.pdf

Inspiratiebrochure spelen

IVN Natuureducatie geeft groene tips op hun website en in een nieuwsbrief.

Meer projecten vinden?

Kijk op www.zwolle.nl/doemee voor mooie adoptieprojecten en meer initiatieven van bewoners.