Een boomtuintje maken

Een boomtuin is een tuintje in de verharding van de straat op het stukje grond aan de voet van de boom.

Alle bomen in de straat hebben een stukje waar geen verharding is.

Meer kleur

Als bewoner van Zwolle kunt u zelf deze stukjes in uw straat opvrolijken. Bijvoorbeeld door hier bloemen te planten.

Dit maakt de straat verzorgd en kleurrijk.

Meedoen?

U kunt naar eigen inzicht een boomtuintje inrichten. Buxus, viooltjes, akkerklokje of sedum? De keuze is aan u.

U hoeft dit niet van tevoren te melden.

Voor het inrichten kunt u bijvoorbeeld ook te groot geworden planten uit uw eigen tuin gebruiken.

Informatie voor scholen

Ook scholen kunnen een boomtuintje aanleggen. Op deze manier kunnen kinderen dichtbij huis kennis maken met natuur en hiervoor zorgen.

Onderhoud en veiligheid

De boomtuintjes worden niet meer door de gemeente onderhouden. Hier is geen geld voor beschikbaar.

In boomtuintjes die niet worden onderhouden groeit onkruid. Mocht dit problemen opleveren voor de verkeersveiligheid, kunt u contact opnemen met de gemeente.

Hiervoor kunt u bellen naar 14038 of een e-mail sturen naar postbus@zwolle.nl

Uitzondering

De gemeente onderhoudt wel de boomtuintjes in het centrum.

Inspiratie nodig?

Kijk op www.zwolle.nl/doemee voor boomtuintjes van anderen en meer initiatieven van bewoners.