Een boomtuintje maken

Wilt u meer kleur en groen in de straat? Dat kan met een boomtuintje. Veel wijkbewoners hebben hun buurt en straat al mooier gemaakt met deze groene en kleurige minituintjes.

Ook scholen kunnen een boomtuintje aanleggen. Op deze manier maken kinderen dichtbij huis kennis met de natuur en leren zij spelenderwijs tuinieren.

Boomtuintje

Een boomtuin is een tuintje op het stukje grond aan de voet van een boom die in de verharding van een stoep of straat staat. We noemen dat stukje grond een boomspiegel. Boomtuintjes geven de straat een verzorgd en kleurrijk uiterlijk.  

Spelregels

Wilt u een boomtuintje aanleggen? U hoeft dat niet te melden bij de gemeente als er geen beplanting in de boomspiegel staat. De grond blijft eigendom van de gemeente en zij kan besluiten de boomtuin op te ruimen in geval van overlast of verwaarlozing.

Als u de grond rond een boom die in het gras of andere beplanting staat anders wilt inrichten, neem dan contact op met de wijkbeheerder om afspraken te maken over adoptie van de grond. U vindt de contactgegevens op www.zwolle.nl/wijken

Tip:  Overleg ook met uw buren. Misschien komt u samen op leuke ideeën en krijgen alle bomen in de straat een tuintje.

Beplanting

U kunt naar eigen inzicht een boomtuintje inrichten. Buxus, viooltjes, akkerklokje of sedum? Bollen, knollen of vaste planten? De keuze is aan u.

Kies planten die passen bij de plaats van de boom en houd rekening met  de zon of de schaduw. Voor het inrichten kunt u ook te groot geworden planten uit uw eigen tuin gebruiken.

Plant in verband met de beperkte ruimte en om de boom en de boomwortels niet te beschadigen geen bomen of struiken.

Richt de boomspiegel alleen in met planten en bloemen. Om beschadiging van de boom te voorkomen mag u geen bankje, hek of ander object plaatsen.  

Inspiratie

Op www.zwolle.nl/doemee vindt u voorbeelden van boomtuintjes en meer initiatieven van bewoners, ook bij u in de wijk.

Ideeën kunt u ook opdoen in de brochure Adoptiegroen. U vindt daarin ook informatie over schaduwplanten en welke planten en bloemen makkelijk te onderhouden zijn.

Bekijk vooral de inspiratiebrochure met een overzicht van prachtige en meest geschikte beplanting. Hierin vindt u bijvoorbeeld ook beplanting die lekker makkelijk in het onderhoud is.

IVN Natuureducatie geeft groene tips op hun website en in een nieuwsbrief.

Onderhoud

De boomtuintjes moet u zelf onderhouden. Geef de planten van de boomtuin regelmatig water. Door de takken en bladeren van de boom kan het regenwater niet altijd goed de planten bereiken.

De gemeente onderhoudt de boomspiegel die zij zelf heeft beplant en houdt de boomspiegels zonder beplanting onkruidvrij.

www.zwolle.nl/wijken