Een boomtuintje maken

Wilt u meer kleur en groen in de straat? Dat kan met een boomtuintje. Veel wijkbewoners hebben hun buurt en straat al mooier gemaakt met deze groene en kleurige minituintjes. Ook scholen kunnen een boomtuintje aanleggen. Op deze manier maken kinderen dichtbij huis kennis met de natuur en leren zij spelenderwijs tuinieren.

Boomtuintje

Een boomtuin is een tuintje op het stukje grond aan de voet van een boom. We noemen dat een boomspiegel. Boomtuintjes geven de straat een verzorgd en kleurrijk uiterlijk.

Spelregels

Wilt u een boomtuintje aanleggen? U hoeft dat niet te melden bij de gemeente. De grond blijft eigendom van de gemeente en zij  kan besluiten de boomtuin op te ruimen in geval van overlast of verwaarlozing.

Wilt u toch even overleggen? Neem dan contact op met het Wijkservicepunt van uw wijk. De wijkbeheerder overlegt dan graag met u wat de mogelijkheden zijn. U vindt de contactgegevens op www.zwolle.nl/wijken of bel 14038.

Tip:  Overleg ook met uw buren. Misschien komt u samen op nog leukere ideeën en krijgen alle bomen in de straat een tuintje.

Beplanting

U kunt naar eigen inzicht een boomtuintje inrichten. Buxus, viooltjes, akkerklokje of sedum? Bollen, knollen of vaste planten? De keuze is aan u.

Kies planten die passen bij de plaats van de boom en houd rekening met  de zon of de schaduw. Voor het inrichten kunt u ook te groot geworden planten uit uw eigen tuin gebruiken.

Plant in verband met de beperkte ruimte en om de boom niet te beschadigen geen bomen of struiken.

Inspiratie

Op www.zwolle.nl/doemee vindt u voorbeelden van boomtuintjes en meer initiatieven van bewoners, ook bij u in de wijk.

Ideeën kunt u opdoen in de brochure Adoptiegroen en assortimentenboek. U vindt daarin ook informatie over schaduwplanten en welke planten en bloemen makkelijk te onderhouden zijn.

Bekijk vooral de inspiratiebrochure met een overzicht van prachtige en meest geschikte beplanting. Hierin vindt u bijvoorbeeld ook beplanting die lekker makkelijk in het onderhoud is.

IVN Natuureducatie geeft groene tips op hun website en in een nieuwsbrief.

Onderhoud

De boomtuintjes moet u zelf onderhouden. De gemeente onderhoudt alleen de boomtuintjes in het centrum.

Geef de planten van de boomtuin regelmatig water. Door de takken en bladeren van de boom kan het regenwater niet altijd goed de planten bereiken.

www.zwolle.nl/wijken