Assendorp

Assendorp is een gevarieerde wijk waar studenten, ouderen, gezinnen, ondernemers en kunstenaars wonen.

De wijk heeft een gevarieerd woningaanbod, er zijn veel voorzieningen en er staat een aantal markante gebouwen zoals het Dominicanenklooster, de Oude Ambachtschool en diverse kerken.

Assendorp heeft veel plaatsen waar mensen samenkomen. Zo vinden talloze activiteiten plaats in stadspark De Wezenlanden en Park Eekhout.

Vooral het Assendorperplein met de vernieuwde muziektent vormt het bruisende hart van de wijk. Daar zijn ook wijkcentrum De Enk en de redactie van ‘De Assendorper’, de grootste wijkkrant van Zwolle, gehuisvest. Assendorp is een gezellige wijk waar mensen hart voor hun wijk hebben.

Wijkagenda

Uitgelicht

Zwollefonds: samen kom je verder

Assendorperplein
Assendorperplein

Jij bent aan de buurt

Wat vindt u belangrijk in uw buurt? Als bewoner weet u dat zelf het beste. Daarom organiseert de gemeente het Buurt voor Buurt-onderzoek waarin Zwollenaren de beleving van hun eigen buurt kunnen delen met de gemeente. Dit onderzoek wordt om de twee jaar gehouden en vormt een belangrijke basis voor de inzet in de wijken.

De resultaten van het onderzoek worden besproken met bewoners en partners in de wijken tijdens verschillende wijkdialogen. Wat is belangrijk en wat kunnen we samen oppakken zodat u in uw buurt prettig(er) woont? 

Kijk voor meer informatie op jijbentaandebuurt.

Op allerlei plekken hebben bewoners al initiatieven genomen om hun wijk, buurt of straat te verbeteren. Ook bij u in de wijk. Benieuwd? Kijk op de Doe mee pagina.