BerekenUwRecht

Heeft u een laag inkomen? Of heeft u hoge uitgaven die u moet maken, maar niet kunt betalen? De gemeente heeft verschillende regelingen die u kunt gebruiken. Ze zijn er niet alleen voor mensen met een uitkering. Ook als u werkt - in loondienst óf als zelfstandige - kunt u er recht op hebben. Via BerekenUwRecht kunt u eenvoudig en snel nagaan waar u mogelijk recht op heeft. Wilt u weten of u gebruik kunt maken van regelingen van de gemeente, voor uzelf of voor uw gezin? Dit kan met BerekenUwRecht Zwolle. Wilt u weten of u recht hebt op landelijke regelingen en toeslagen? Kijk dan op de landelijke site van BerekenUwRecht.

Wat is BerekenUwRecht Zwolle

BerekenUwRecht Zwolle is een website waarmee u makkelijk kunt nagaan op welke regelingen van de gemeente Zwolle u recht heeft. Bijvoorbeeld de Kindregelingbijzondere bijstand of individuele inkomenstoeslag

Hoe werkt het?

Hoe weet ik op welke regelingen ik recht heb?

U krijgt een aantal vragen en vult uw gegevens in. Aan het eind krijgt u een overzicht met een advies.

Als u de landelijke siteexterne-link-icoon eerst invult en doorklikt naar Bereken uw Recht Zwolle, worden uw gegevens overgenomen in deze site.

Hoe lang duurt het invullen van BerekenUwRecht?

Wanneer u al uw gegevens bij de hand heeft, duurt het invullen ongeveer 10 minuten. Daarna krijgt u een overzicht met een advies.

Heb ik altijd recht op een regeling?

BerekenUwRecht geeft aan of u misschien recht heeft op een regeling van de gemeente. De gemeente bepaalt of u echt recht heeft.

U kunt met BerekenUwRecht niet uitrekenen of u recht heeft op een bijstandsuitkering of op een voorziening uit de Wmo.

Wat moet ik doen als ik volgens BerekenUwRecht weinig kans heb?

Geeft BerekenUwRecht aan dat u weinig kans heeft, maar denkt u dat dit niet klopt? Neem dan contact met ons op om uw situatie te bespreken. U kunt ons op werkdagen bereiken via 14038.

Hoe zit het met de privacy?

U vult een aantal gegevens in over bijvoorbeeld uw woonsituatie, inkomen, huur en vermogen. Hiermee kijkt BerekenUwRecht of u misschien recht heeft op een of meer regelingen. U blijft anoniem en u hoeft nergens uw naam of adres in te vullen. Dat doet u pas als u een aanvraag voor een regeling bij de gemeente doet. En met die gegevens gaat de gemeente zorgvuldig om.