Buurtbonus

In Zwolle wordt door heel veel mensen, organisaties en bedrijven gewerkt aan een prettige buurt om in te leven en te werken. Uit het buurt voor buurt onderzoek komt naar voren dat dit goed lukt.

Toch zijn er in elke wijk zaken die knagen en waar door organisaties en inwoners met een frisse blik een oplossing voor bedacht kan worden. Voor het uitvoeren van deze goede ideeën van wijkbewoners en organisaties heeft de gemeente Zwolle een potje geld beschikbaar: de buurtbonus!  

Wilt u in aanmerking komen voor de Buurtbonus? Dan moet u een plan indienen bij uw wijkmanager.