Buurtbonus

In Zwolle wordt door heel veel mensen, organisaties en bedrijven gewerkt aan een prettige buurt om in te leven en te werken. Uit het buurt voor buurt onderzoek komt naar voren dat dit goed lukt.

Toch zijn er in elke wijk zaken die knagen en waar door organisaties en inwoners met een frisse blik een oplossing voor bedacht kan worden. Voor het uitvoeren van deze goede ideeën van wijkbewoners en organisaties heeft de gemeente Zwolle een potje geld beschikbaar: de buurtbonus!

Zwolle is verdeeld in vijf stadsdelen. Per stadsdeel is er ieder jaar in totaal € 15.000,- te verdelen.

Als u een deel van de buurtbonus wil krijgen voor uw idee, moet het idee te maken hebben met één (of meerdere) wijkopgaves. Elke wijk heeft een eigen wijkopgave: een thema waar extra aandacht aan besteed moet worden.

De wijkopgaven worden bekend na het Buurt voor Buurtonderzoek dat in 2020 wordt gehouden. Als u nu in aanmerking wilt komen voor de Buurtbonus dan kunt u contact opnemen met de wijkmanager. Hij/zij zal bekijken of u voor uw idee de Buurtbonus kunt krijgen.

Wijkbewoners en -organisaties met een goed idee leveren een plan in bij de wijkmanager van de stadsdeel of de wijk waar het om gaat. Voor wat voor soort plannen de bonus aangevraagd kan worden, is per wijk verschillend.

In het plan moeten in ieder geval de volgende vragen beantwoord worden:

 • Welke wijk?
 • Omschrijving van het plan of idee
 • Wat is het doel of welk resultaat moet behaald worden met dit idee?
 • Wie worden erbij betrokken en waarom. Waar helpen ze aan mee?
 • Is het voor (andere) organisaties interessant om mee te doen?
 • Contactgegevens
 • Begroting: hoeveel geld is er nodig en waaraan wordt dit geld uitgegeven?

Kosten die niet kunnen worden teruggevraagd via de buurtbonus:

 • Uurloon van degene die het plan maakt/de bonus aanvraagt
 • Projecten of activiteiten die door studenten of scholieren worden gedaan voor hun studie of opleiding
 • Kosten voor overhead (kosten eigen organisatie) als deze meer dan 5 procent van de begroting zijn
 • Activiteiten waarmee het de bedoeling is dat er winst wordt gemaakt

Beoordeling van het plan

Voordat het plan beoordeeld wordt en u de buurtbonus krijgt, neemt de wijkmanager contact op om het plan te bespreken. De wijkmanager stelt extra vragen of geeft tips om het plan te verbeteren. Ook voordat het plan wordt ingeleverd kan contact opgenomen worden met de wijkmanager om het plan te bespreken.

De wijkmanager vraagt het stadsdeelteam om advies over de aanvraag van de buurtbonus. Het stadsdeelteam bestaat uit medewerkers van de verschillende organisaties in een wijk, bijvoorbeeld de woningcorporatie, wijkagenten en welzijnswerk. Samen bepalen zij of de buurtbonus wordt besteed aan het plan in kwestie.

Buurtbonus toegekend en nu?

De wijkmanager maakt afspraken met aanvrager(s) over het uitvoeren van het plan. Ook bespreken ze wat er gaat gebeuren als het plan is uitgevoerd. Het bijvoorbeeld zijn dat er een kort rapport moet worden geschreven waarin staat wat het resultaat is.

Zwolle is verdeeld in vijf stadsdelen. Elk stadsdeel is opgedeeld in wijken en buurten. Elke stadsdeel heeft een wijkservicepunt en een wijkmanager. Het plan waarvoor de buurtbonus wordt aangevraagd moet ingeleverd worden bij de wijkmanager.

De contactgegevens staan op www.zwolle.nl/wijken

Per stadsdeel is er ieder jaar in totaal € 15.000,- te verdelen. Hoeveel bonus per wijk aangevraagd kan worden verschilt per wijk.

Als u de buurtbonus wilt krijgen voor uw idee, moet het idee te maken hebben met één (of meerdere) wijkopgaves. Elke wijk heeft een eigen wijkopgave: een thema waar extra aandacht aan besteed moet worden.

De wijkopgaven worden bekend na het Buurt voor Buurtonderzoek dat in 2020 wordt gehouden. Als u nu in aanmerking wilt komen voor de Buurtbonus dan kunt u contact opnemen met de wijkmanager. Hij/zij zal bekijken of u voor uw idee de Buurtbonus kunt krijgen.

Heeft u een goed idee maar past dat niet binnen de voorwaarden voor de Buurtbonus, dan kunt u misschien wel gebruik maken van de regeling Premie-op-actie, BuurtCultuurFonds of van subsidie.

Op de Doemeekaart en op de website van Initiatiefrijk Zwolle vindt u meer ideeën van bewoners die zonder geld of met een bijdrage van de gemeente zijn gerealiseerd.