Evangelisatieactie met geluid

Voor het houden van een evangelisatieactie, waarbij u gebruikmaakt van geluidsapparatuur, hebt u een ontheffing nodig.

Aanvraag

Uw aanvraag kunt u sturen naar:

Gemeente Zwolle
Afdeling Fysieke Leefomgeving
Postbus 10007
8000 GA ZWOLLE

Contact

Als u vragen heeft over deze ontheffing, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

Voor de kosten voor het aanvragen van een geluidsontheffing, zie Leges vergunningen.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:

Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels:

Beleidsregel evangelisatie met geluidsversterking gemeente Zwolle 2015externe-link-icoon

Wetgeving:

wetten.overheid.nlexterne-link-icoon