Horecabedrijf, exploitatievergunning

Als eigenaar van een horecabedrijf waarin geen alcohol wordt geschonken, heeft u een horeca-exploitatievergunning nodig van de burgemeester. De aanvraag kan digitaal worden ingediend met e-Herkenning. De behandeling van de aanvraag duurt 8 weken.

Beschrijving

Uitzonderingen

  • Als er alcohol wordt geschonken, heeft u in plaats van een Horeca-exploitatievergunning een Alcoholvergunning nodig.
  • Als het horecabedrijf als nevenactiviteit bij een winkel kan worden aangemerkt, geldt dat de winkel het hoofdbedrijf is en dat het horecabedrijf maximaal 20% van uw totale winkeloppervlak is met een maximum van 75 m2.
  • Als het gaat om een horecabedrijf in zorginstellingen, musea, clubhuizen, stationsrestauraties, ziekenhuizen, vrijwilligersorganisaties en scholengemeenschappen.

Weigeren

De burgemeester kan de vergunning weigeren. Bijvoorbeeld als de vestiging van uw horecabedrijf in strijd is met het bestemmingsplan.

Vooraf informatie inwinnen

Win vooraf informatie bij de gemeente in. Achterhaal of uw pand wel de goede horecabestemming heeft. En overleg met de gemeente over uw plannen voordat u een aanvraag indient.

Exploitatievergunning

Een exploitatievergunning (vergunning om uw horecabedrijf te runnen) is voor onbepaalde tijd geldig. Dit geldt niet als de rechtsvorm of tenaamstelling verandert of als de zaak overgaat naar een andere ondernemer.

Terrasvergunning

Als u ook een terras wilt, dan heeft u daar over het algemeen ook een vergunning voor nodig.

Aanvraag

Voorbereiding

Bij de aanvraag moet u de volgende bijlage toevoegen:

Digitaal aanvragen

U kunt uw aanvraag voor een horeca-exploitatievergunning digitaal indienen met uw eHerkenningexterne-link-icoon

8 weken

Als uw aanvraag compleet is, duurt de behandeling ervan normaal 8 weken. Als we een Bibob onderzoek moeten doen, dan is er vaak meer tijd nodig om de aanvraag te behandelen.

Contact

Als u vragen heeft over deze vergunning neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets wilt melden? Lees op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

In de legestabel vindt u:

  • De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een exploitatievergunning.
  • De kosten voor een overschrijving van een exploitatievergunning.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:

Algemene Plaatselijke Verordening Zwolleexterne-link-icoon

Plaatselijke beleidsregels:

Horeca - sanctiebeleidexterne-link-icoon
Terrassen in Zwolleexterne-link-icoon