Initiatiefrijk Zwolle

Als gemeente Zwolle zetten we ons in voor de stad van nu, én de stad van de toekomst. Dat doen we ook samen met bewoners en organisaties, omdat die vaak hele vindingrijke ideeën hebben en de energie om die ideeën uit te voeren. Daarom nodigt de gemeente iedereen uit met vernieuwende, stadsbrede, maatschappelijke initiatieven te komen die de stad toekomstbestendiger maken.

Dit zijn initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, energietransitie, klimaat of digitalisering. Hiervoor is het programma Initiatiefrijk Zwolle in het leven geroepen.

Voor innovatieve en maatschappelijke initiatieven heeft de gemeente budget beschikbaar tot maximaal 15.000 euro per initiatief. De initiatiefnemer legt minstens 50% van de kosten zelf bij.

Aanvraag

De criteria om in aanmerking te komen voor het budget Initiatiefrijk Zwolle zijn:

  • Het initiatief op sociaal, economisch en/of fysiek gebied is vernieuwend en past binnen de gemeentelijke ambities voor een duurzame groei van Zwolle, met name:  een verduurzaming van de energievoorziening, versterking van de circulaire economie, versterking van de sociale, inclusieve Zwolse samenleving en de verandering naar ‘een slimme stad’ (transformatie naar een digitale stad).
  • Het initiatief levert rendement op voor een (groot) deel van de stad.
  • Het initiatief kan verdere ontwikkelingen in de stad aanjagen.
  • Het initiatief is binnen een jaar uitvoerbaar.

Het kunnen ook investeringsprojecten zijn die met co-financiering van andere overheden of derden gerealiseerd kunnen worden en passen binnen de ambities van Zwolle.

Aan de toezegging van een stimuleringsbijdrage kunnen geen rechten op een structurele bijdrage ontleend worden.

Contact

Voor vragen en meer informatie kunt u mailen naar: initiatiefrijk@zwolle.nl

Kosten 

De financiële bijdrage van de gemeente aan het initiatief bedraagt maximaal 50% van het totaal (inclusief gemeentelijke uitvoeringskosten). De initiatiefnemer neemt minimaal de helft van de kosten voor zijn/haar rekening neemt. Vanwege het maatschappelijk belang van een initiatief kan dit percentage af te wijken.

Bijzonderheden

Als uw initiatief of idee niet past binnen de criteria van Initiatiefrijk Zwolle, dan zijn er nog andere budgetten waar u wellicht wel aanspraak op kunt doen.

De Buurtbonus is voor een idee dat bijdraagt aan één (of meerdere) wijkopgaves.

Voor kleinere wijk- en buurtinitiatieven om de wijk of buurt aantrekkelijker te maken, is er de regeling Premie-op-actie. Op MijnWijk vindt u meer ideeën van bewoners die zonder geld of met een bijdrage van de gemeente zijn gerealiseerd.

Voor culturele activiteiten is een bijdrage uit het BuurtCultuurFondsexterne-link-icoon van Stadkamer een mogelijkheid.

Meer regelingen vindt u op www.zwolle.nl/wijkbudget