Inlichtingen uit de Basisregistratie Personen (BRP)

Verschillende (semi) overheidsorganisaties en derden kunnen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) inkijken. Inzage in deze gegevens kunt schriftelijk aanvragen bij de gemeente.

Beschrijving

(Semi)Overheidsorganisaties

Deze organisaties zijn erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK). Zij hebben de gegevens nodig voor het uitvoeren van wettelijke taken. Bijvoorbeeld:

 • Belastingdienst
 • UWV
 • Pensioenfondsen
 • Zorgverzekeraars

Alle informatievragers (derden)

Derden zijn alle informatievragers. Bijvoorbeeld:

 • Incassobureau
 • Advocaat
 • Postorderbedrijf
 • Woningbouwvereniging
 • Fietsenmaker
 • Burgers.

Afweging

Als zo iemand informatie over u vraagt wegen we alle belangen tegen elkaar af.

 • Uw privacy mag niet niet onevenredig geschaad worden
 • De aanvrager moeteen aantoonbaar belang hebben.

Geheimhouding aanvragen

U kunt geheimhouding vragen tegen het verstrekken van informatie aan derden. Zie hiervoor onze pagina 'Geheimhouding'.

Aanvraag

U kunt deze gegevens via het contactformulier aanvragen, of schriftelijk bij

De gemeente Zwolle
Klantencontactcentrum
Postbus 10007
8000 GA  Zwolle.

Zet in uw verzoek duidelijk:

 • Zoveel mogelijk gegevens van de persoon die u zoekt.
 • Het doel waarvoor u de gegevens opvraagt of nodig heeft.

Instanties moeten aangeven op grond van welke wet of regelgeving zij de gegevens nodig hebben.

Nodig voor de aanvraag

Een duidelijke omschrijving van:

 • De persoon van wie u gegevens vraagt.
 • Het doel waarvoor de gegevens gevraagd of nodig zijn.
 • (Voor instanties) op grond van welke wet/regelgeving zijn de gegevens nodig.

Kosten

Voor de kosten van dit product, zie Leges overige producten.

Contact

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.