Inzagerecht BRP

De Europese 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG) geeft u onder het recht op inzage in de gegevens die de gemeente allemaal van u registreert in de verschillende administraties. Maar ook waarom we die gegevens bijhouden en met wie ze gedeeld worden. Zo'n AVG-inzageverzoek doet u bij de functionaris gegevensbescherming. Inzage in de gegevens van de BRP (Basisregistratie personen) is daar onderdeel van. U kunt ook alleen inzage vragen in de gegevens in de BRP.

Hoe het werkt

Een AVG-inzageverzoek doet u bij de functionaris gegevensbescherming. U kunt op de volgende manieren uw gegevens inzien:

  • U kunt met een medewerker meekijken in de registratie. Of u kunt een een geprint overzicht krijgen van alle gegevens die over u zijn vastgelegd. Wij noemen dat een 'persoonslijst'.
  • Wij kunnen u vertellen welke instanties automatisch gegevens van u ontvangen, omdat de Minister ze daarvoor geautoriseerd heeft. Dat zijn instanties die zijn belast met wettelijke taken en daarvoor moeten kunnen beschikken over (actuele) persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, pensioenfondsen, Sociale Verzekeringsbank, UWV, DUO, Kadaster en politie/ justitie. 
  • We kunnen u een overzicht geven aan welke instantes wij op verzoek gegevens verstrekt hebben. 

Aanvraag

Inzage kunt u alleen schriftelijk aanvragen. Maak daarvoor gebruik van het contactformulier en vul dat als volgt in:

  • waar gaat uw vraag over: vul in 'overig'
  • kenmerk van de gemeente: vul in 'BRP-inzagerecht'
  • stel in het kort uw vraag: 'verzoek tot inzage BRP-gegevens'

Kosten

Gebruik maken van uw inzagrecht is gratis.

Contact

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.