Kindertekening verkeer

Kinderen regelen het verkeer

De gemeente vroeg aan volwassenen: wat vinden jullie van het verkeer in Stadshagen? Zij gaven vaak de antwoorden: Er wordt te hard gereden en fout geparkeerd. De gemeente vroeg aan kinderen om oplossingen te bedenken, omdat kinderen anders naar het verkeer kijken. Wat vinden zij lastig, moeilijk of juist leuk? Gooitske Zijlstra heeft de kinderen geholpen: ’Ga als volwassene eens op je hurken zitten bij een kruispunt. Dan zie je wat kinderen zien. En niet zien.’

Kinderen verkeersonderzoek met CAM

Kinderen verkeersonderzoek met helm CAM

Gooitske maakte kinderen van basisscholen TrioMundo en Kindcentrum Kasteelhoeve  (voorheen KBS de Vlieger 2) en WIZ-jongeren met een beperking van het Vensterhuis de baas van het verkeer. ‘Zij hebben een straatonderzoek gedaan. Gekeken en geluisterd op plekken die zij moeilijk vinden. En ze hebben voorbijgangers vragen gesteld over het verkeer. Met een action cam op het hoofd hebben ze filmpjes gemaak.’

Ideeën bedenken

Daarna zijn de kinderen gaan nadenken: waarom is die verkeersplek zo vervelend? En welke zijn zo moeilijk dat er een gekke, leuke, bijzondere oplossing voor moet komen? Gooitske: ‘Ja, oplossingen die alleen kinderen kunnen bedenken en misschien een beetje raar zijn. Maar wees eerlijk. De ideeën die volwassenen bedenken voor het verkeer helpen niet altijd om het voor kinderen en mensen met een beperking makkelijker te maken.’

Gooitske hielp de kinderen met fantaseren. Door te tekenen, te praten en vragen te stellen zoals: wat vind jij een fijne plek? Gooitske: ‘Fijne plekken zoals de kinderboerderij, of je bed of het holletje tussen de armen van oma, helpen je de antwoorden te bedenken voor moeilijke verkeerssituaties. Veel kinderen ontdekten daardoor dat ze kleur missen in het verkeer.’

Verkeer makkelijker voor kinderen

De kinderen vinden sommige verkeersborden lastig. Je kan niet altijd zien voor wie ze zijn. Voor autorijders, fietsers of voetgangers? Niet alle verkeersplekken zijn voor kinderen overzichtelijk. Dan is het spannend om over te steken. Gooitske: ‘Kinderen vinden het ook moeilijk om in te schatten hoe hard er gereden wordt. Maar dat vinden volwassenen vaak ook. Je denkt dat iemand te hard rijdt. Maar als je de snelheid dan meet met een camera dan klopt dat niet altijd. Voor kinderen en mensen met een beperking is dat vervelender dan voor volwassenen. Dat heeft met leeftijd en de groei van de hersenen te maken. Volwassen hersenen kunnen dit beter. Daarom is het ook belangrijk dat volwassenen rekening houden met kinderen in het verkeer.’

Drie verkeersplekken

De kinderen en WIZ-jongeren bedachten oplossingen voor drie verkeersplekken.

De rotonde van de Havezathenallee bij station Stadshagen vinden de kinderen niet overzichtelijk. Hier moeten fietsers de baas op de rotonde worden.

Het kruispunt bij de Werkerlaan is een moeilijke oversteekplek. De kinderen denken dat dieren en kleuren op de plek gaan helpen. Gooitske: ‘Stel je komt als autorijder bij die gekke oversteekplek. Je gaat dan wat langzamer rijden, want zoiets heb je nog nooit gezien!’

Bij de Dinghofslaan wordt er volgens de kinderen te hard gereden. Gooitske : ‘Het kruispunt is nu paars, blauw en groen. De schildpadden maken duidelijk dat je je snelheid moet vertragen. We noemen het asfaltkunst.’

Wanneer?

De aanpassingen van de drie verkeersplekken is tijdelijk. Gooitske: ‘We mogen van de wet ook niet zomaar verkeersregels veranderen. Maar tijdelijke verkeersregels mag wel. Dat is voor iedereen in het verkeer wel even wennen, maar we laten met borden zien wat er anders is. En de kinderen gaan de bewoners in de buurt uitleggen waarom ze dit doen. Wat zij hiervan leren en wat volwassenen er van kunnen leren.’

Gooitske, de kinderen van de scholen en de WIZ-jongeren van het Vensterhuis gaan onderzoeken of hun oplossingen voor die verkeersplekken hebben geholpen. Gooitske legt uit dat het er ook om gaat dat iedereen er beter over gaat nadenken. ‘Dat iedereen denkt: als ik in het verkeer meer rekening houd met kinderen en mensen met een beperking, dan is dat beter voor iedereen. En dat ze dat voor altijd doen.’ Gooitske heeft nog een tip: ‘Ga eens op je hurken zitten en kijk door de ogen van kinderen.’