Kinderen verkeersonderzoek met CAM

Proeftuin verkeer Stadshagen

Kinderen van de basisscholen TrioMundo en Kindcentrum Kasteelhoeve (voorheen KBS de Vlieger 2) en jongeren met een beperking van het Vensterhuis bedachten oplossingen voor het veiliger maken van drie verkeersplekken in Stadshagen. De kruising Dinghofslaan/Hofstedestraat, het kruispunt van de Werkerlaan en de rotonde bij station Stadshagen zijn tijdelijk aangepast met borden en kleurige wegbewijzering.

Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda van bewoners, gemeente en provincie. De gemeente heeft nu kinderen gevraagd om oplossingen te bedenken voor verkeersplekken die zij moeilijk vinden. Daarvoor hebben de kinderen straatonderzoek gedaan met video’s, interviews en observaties. Welke plekken zijn voor kinderen en mensen met een beperking moeilijk en waarom?

De kinderen kozen drie verkeersplekken De rotonde bij het station Stadshagen vinden de kinderen en jongeren niet overzichtelijk. Het kruispunt bij de Werkerlaan is een moeilijke oversteekplek. En bij de Dinghofslaan rijden ze volgens de kinderen te hard.
Met lessen, tekeningen en discussies bedachten ze oplossingen die de verkeerssituatie veiliger kunnen maken.

Kleuren en dieren

De drie verkeersplekken hebben een kleurig uiterlijk waarbij dieren een hoofdrol vervullen. De kinderen hopen dat verkeersdeelnemers daardoor beter opletten en nadenken over hun eigen verkeersgedrag.

De kinderen onderzoeken of hun oplossingen voor deze verkeersplekken hebben geholpen. De gemeente bepaalt dan of (een deel van) de aanpassing definitief wordt.

Meer informatie

Omwonenden hebben informatie gekregen over de tijdelijke verkeerssituatie. Verkeersdeelnemers worden met borden en met aanwijzingen op de weg geattendeerd op de nieuwe situatie.

Aan de Proeftuin Verkeer Stadshagen doen kinderen mee van groep 6,7 en 8 van de basisscholen TrioMundo en Kindcentrum Kasteelhoeve (voorheen KBS de Vlieger 2), en WIZ-jongeren met een functiebeperking van het Vensterhuis, Ossenweiderhof van Omega Zorg.

Gooitske Zijlstra ontwikkelt en begeleidt proeftuinen verkeer in opdracht van de Provincie Overijssel. De gemeente is mede-opdrachtgever en -financierder van het project in Stadshagen.

Kindertekeningen verkeer