Klein kansspel

Wilt u een klein kansspel organiseren? Zoals een bingo, vogelpiekspel of rad van avontuur? Dan moet u daarvan ten minste 14 dagen van tevoren een melding doen bij burgemeester en wethouders. Een klein kansspel mag alleen worden georganiseerd door een Nederlandse vereniging die ten minste 3 jaar bestaat en alleen voor een doel dat niet in strijd is met het algemeen belang.

Aanvraag

Digitaal melden

Het organiseren van een klein kansspel dient u minimaal 14 dagen van tevoren te melden via het digitale meldingsformulier:Formulier

Voorwaarden

Voor het organiseren van een klein kansspel moet uw vereniging voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • De vereniging bestaat minimaal 3 jaar.
  • De statuten omschrijven een duidelijk doel. Het doel mag niet zijn: het organiseren van kansspelen.
  • U moet aangeven aan welk doel de opbrengst van het kansspel wordt besteed. Dit doel mag niet in strijd zijn met het algemeen belang.
  • Er moet sprake zijn van een bijeenkomst. 'Bingo op afstand' valt hier niet onder.
  • De waarde van de prijzen of premies in geld of goederen mag niet hoger zijn dan € 400,- per spelronde.
  • Zij mogen ook niet hoger zijn dan € 1.550,- per bijeenkomst.

Contact

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving:
wetten.overheid.nlexterne-link-icoon.