Muziekoptreden ontheffing geluidsnormen

Het is niet toegestaan om met een muziekoptreden geluidsoverlast te veroorzaken. Denk aan het optreden met een band, een fanfarekorps of een disco-avond. Soms kan de gemeente echter een ontheffing van dit verbod geven. Als een muziekoptreden onderdeel van een evenement is bijvoorbeeld.
Voor het organiseren en houden van een evenement heeft u een evenementenvergunning nodig. Deze vraagt u tegelijk met de ontheffing voor het muziekoptreden aan.

Aanvraag en geluidsgrenzen

Een ontheffing kunt u digitaal aanvragen met de aanvraag voor een evenement.

U kunt in uw aanvraag voor een evenementenvergunning melding maken van het muziekoptreden. Hierbij moet u aangeven of het gaat om versterkte of onversterkte muziek. De gemeente bepaalt de geluidsgrenzen voor het evenement. Dit beoordeelt de gemeente bij ieder muziekoptreden of evenement.

Kosten

De kosten van een ontheffing staan in het overzicht Leges evenementenvergunningen.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:

Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels:

Beleidsregel onversterkte muziekexterne-link-icoon

Wetgeving:

wetten.overheid.nlexterne-link-icoon

Contact

Als u vragen heeft over deze ontheffing neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.