Omgevingsvergunning voor monumenten

Heeft u een huis, kantoor of ander gebouw dat als rijks- of gemeentelijk monument is geregistreerd? Dan mag u dit gebouw niet zomaar slopen of verbouwen. Vaak heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u indienen via het Omgevingsloket.

Aanvraag

Heeft u plannen voor onderhoud, verbouwing of sloop? Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met het team monumentenzorg via telefoonnummer 038-498 24 66.  Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u indienen via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Kosten

De kosten van een omgevingsvergunning staan op de pagina leges omgevingsvergunning.

Regels

De regels voor het verbouwen of slopen van een monument staan in de Erfgoedwetexterne-link-icoon, de Erfgoedverordeningexterne-link-icoon, de Omgevingswetexterne-link-icoon, het Omgevingsbesluit en de uitwerking in Algemene maatregelen van bestuur zoals het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)..

Soms is het mogelijk om onderhoud te plegen of te verbouwen zonder vergunning. Bekijk voor gemeentelijke monumenten de regels voor vergunningsvrije werkzaamheden gemeentelijke monumenten Zwolleexterne-link-icoon. Voor rijksmonumenten vindt u meer informatie op website van de Rijksdienst voor cultureel erfgoedexterne-link-icoon.

Overige regelgeving: