Terrasvergunning aanvragen

Wilt u een terras plaatsen of wijzigen bij uw horecabedrijf? Dan hebt u in veel gevallen een terrasvergunning nodig. U kunt uw aanvraag voor een terrasvergunning digitaal aanvragen met eHerkenning.

Voorwaarden

Het terras moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals:  

  • een terras mag geopend zijn gedurende de openingstijden van het horecabedrijf, maar moet in ieder geval gesloten zijn tussen 01.00 uur 09.00 uur. In juli en augustus mag het terras op vrijdag en zaterdag tot 01.30 uur geopend zijn.
  • bevestiging van parasolvoeten in de ondergrond is alleen met toestemming van de gemeente Zwolle toegestaan.
  • terrasverwarming is toegestaan als dit geen hinder of overlast veroorzaakt.
  • terrasschermen mogen gedurende de openingstijden van het terras worden geplaatst en moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Nadere regels voor terrassenexterne-link-icoon

Ook bij een wijziging van de grootte van het terras moet een vergunning worden aangevraagd. En, als u over een vergunning op grond van de Alcoholwet beschikt, moet deze vergunning ook worden gewijzigd, omdat het terras als lokaliteit op de vergunning staat vermeld. 

Aanvragen

Voorbereiding

Bij de aanvraag moet u de volgende bijlage toevoegen:

  • Situatietekening van het terras

Digitaal aanvragen

U kunt uw aanvraag voor een terrasvergunning digitaal indienen met uw eHerkenningexterne-link-icoon

8 weken

Als uw aanvraag compleet is, duurt de behandeling ervan normaal 8 weken.

Contact

Als u vragen heeft over deze vergunning, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

Als u een vergunning voor een terras aanvraagt, bent u verplicht leges te betalen. Dit staat los van de vraag of de vergunning verleend of geweigerd wordt. Ook wanneer de vergunning geweigerd wordt, moet u dus leges betalen.

De hoogte van de leges kunt u terugvinden in de tabel Leges vergunningen en verordeningen.

Voor het gebruiken van de openbare ruimte bent u precario verschuldigd. Zie daarvoor het product Precariobelasting.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en plaatselijk beleid

Plaatselijke verordening

Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels

Plaatselijke beleidsregels en de terrassenkaart voor de binnenstad: 

Besluit nadere regels terrassen gemeente Zwolle 2018externe-link-icoon