Veelgestelde vragen over de Omgevingswet

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over de Omgevingswet.

Meest gestelde vragen over de Omgevingswet

U kunt daarvoor de vergunningcheck doorlopen op omgevingswet.overheid.nlexterne-link-icoon.

Dat kunt u online zelf doen via het Omgevingsloket: omgevingswet.overheid.nlexterne-link-icoon.

U kunt hiervoor een conceptverzoek indienen. Deze vraagt u aan via omgevingswet.overheid.nl/aanvragenexterne-link-icoon. U beantwoordt de vragen in het Omgevingsloket. Kies aan het eind voor ‘Conceptverzoek’.  

Over het algemeen duurt de vergunningprocedure 8 weken bij een aanvraag waar alle stukken bij zitten die nodig zijn voor de beoordeling. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. In bijzondere gevallen is een langere procedure nodig die 26 weken duurt. Dit is de uitgebreide procedure. Wilt u meer weten? Kijk dan op: www.zwolle.nl/omgevingsvergunning-en-meldingexterne-link-icoon.

Dat kunt u vinden in het Omgevingsplan. Daarnaast kunt u via de vergunningchecker van het Omgevingsloket controleren welke toestemmingen u nodig heeft. Kijk voor meer informatie op: omgevingswet.overheid.nlexterne-link-icoon.

In sommige gevallen is voor het plaatsen van een dakkapel geen vergunning nodig. Maar het kan ook zijn dat er wel een vergunning nodig is. Kijk voor meer informatie op: omgevingswet.overheid.nlexterne-link-icoon.

U kunt de verklaring aanvragen door een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen via omgevingswet.overheid.nlexterne-link-icoon. Deze aanvraag kost geld. Ook wel leges genoemd. Kijk op www.zwolle.nl/omgevingsvergunning-en-meldingexterne-link-icoon voor meer informatie over omgevingsvergunningen en meldingen.

Dat kunt u controleren via het Omgevingsloket (vergunningscheck). Kijk voor meer informatie op: omgevingswet.overheid.nlexterne-link-icoon.

Dat kunt u controleren via het Omgevingsloket (vergunningscheck). Kijk voor meer informatie op: omgevingswet.overheid.nlexterne-link-icoon.

Dat kunt u controleren via het Omgevingsloket (vergunningscheck). Kijk voor meer informatie op: omgevingswet.overheid.nlexterne-link-icoon.

Alle aanvragen voor een omgevingsvergunning en alle besluiten op de aanvragen maakt de Rijksoverheid bekend op hun website www.overheid.nlexterne-link-icoon.  

U kunt zich ook abonneren op de bekendmakingen van overheid.nl via onze webpagina www.zwolle.nl/bekendmakingenexterne-link-icoon.

Bij het bouwen moet u in bepaalde gevallenexterne-link-icoon een kwaliteitsborger inzetten. Dit is een onafhankelijk controleur. De kwaliteitsborger controleert uw plannen. De kwaliteitsborger zorgt er ook voor dat op de bouwplaats alles gaat volgens de bouwtechnische regels. Kijk voor meer informatie op www.zwolle.nl/wet-kwaliteitsborgingexterne-link-icoon

In het register Kwaliteitsborgingexterne-link-icoon  vindt u een overzicht van kwaliteitsborgers. Kies een kwaliteitsborger vóór u aan de slag gaat

Op omgevingswet.overheid.nlexterne-link-icoon kunt u bij de vergunningchecker controleren welke vergunningen u moet aanvragen of welke meldingen u moet doen. De Wkb-meldingen doet u op omgevingswet.overheid.nlexterne-link-icoon

Valt uw bouwwerk onder de Wkb? Voordat u een bouwmelding doet, is het aan te raden dat u eerst bij de gemeente nagaat of uw plannen passen in het omgevingsplan. Vraag daarom eerst een Omgevingsvergunning  aan.

De Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt. Dat noemen we participatie. In Zwolle vinden we het belangrijk dat we goed met elkaar samenwerken. Daarvoor hebben we Hanza! ontwikkeld. Hanza! is de participatieaanpak van de gemeente Zwolle. Meer informatie over Hanza! vindt u hier

In een aantal gevallen is het verplicht om uw plan(nen) te bespreken met uw omgeving (bijvoorbeeld inwoners en bedrijven in uw buurt). Dat kunt u doen aan de hand van Hanza! onze participatieaanpak. Hier leest u daar meer over. 

Ook wanneer participatie niet verplicht is, vinden we het belangrijk dat u toch in gesprek gaat met uw omgeving over uw plan. Zo kunt u bijvoorbeeld uw plan nog beter maken, of zorgen en bezwaren wegnemen. Ook dan kunt u Hanza! gebruiken.