Wadi en Regenton Subsidie

Maak slimmer gebruik van regenwater. Plaats een regenton of infiltratiekrat en vang daarin uw regenwater op. Of maak een wadi. Handig voor de tuin. Zeker in drogere periodes. En bij hevige buien helpt u wateroverlast te voorkomen. Voor bijvoorbeeld een regenton, infiltratiekrat en wadi kunt u subsidie krijgen van de gemeente.

Waarom deze subsidie

Regenwater is schoon water, wat we goed kunnen gebruiken. Zeker in drogere periodes. Want regenwater gebruiken voor de tuin is beter dan kraanwater. Maar ook als het veel regent, kunnen we regenwater beter opvangen. Het riool raakt dan minder snel overvol. Zo wordt de kans op wateroverlast kleiner en komt er minder water op de zuivering. 

Daarom kunt u subsidie ontvangen voor bijvoorbeeld een wadi (lage plek in de tuin waar regenwater naartoe stroomt), infiltratiesysteem (bijvoorbeeld een diepe strook met grind of een krat) en/of regenton of waterbuffer.  

Voor wie

Deze subsidie is voor inwoners van Zwolle die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van deze regeling. Het maakt niet uit of u eigenaar bent van uw woning, of dat u uw woning huurt. Uw woning is langer dan 2 jaar geleden opgeleverd. 

Hoeveel

De subsidie is € 0,25 per liter waterberging. Het maximum bedrag is € 250. 

Voorbeelden: 

  • Maak je een wadi van 1 bij 1 meter en gemiddeld 20 cm diep? Dan vangt u 200 liter water op. Dan ontvangt u € 50 subsidie. 
  • Koopt u een regenton van 250 liter? Dan ontvangt u € 62,50 subsidie.  

Voor 2024 is het subsidieplafond vastgesteld op € 100.000

Meesturen bij uw aanvraag

  • Rekening(en) indien van toepassing. 
  • Uw bankafschrift van maximaal 3 maanden oud. Daarop moet uw IBAN-nummer en uw naam staan.  
  • Foto vóór het plaatsen van uw regenton/ infiltratiekrat/ wadi. 
  • Foto na het plaatsen van uw regenton/ infiltratiekrat/ wadi. 

Aanvragen

Aanvragen met DigiDexterne-link-icoon

Moeite met invullen?

Lukt het u niet om digitaal een aanvraag te doen? Neem dan contact met ons op. Wij bekijken dan hoe wij u het beste kunnen helpen.

Wanneer

Vraag de subsidie aan binnen 6 maanden na uw aankoop. Heeft u uw aanvraag verstuurd? Dan krijgt u binnen 8 weken van ons bericht.

Beleid en wetgeving

Algemene Subsidieverordeningexterne-link-icoon

In de subsidieverordening noemen we de subsidie de Subsidieregeling opvang en hergebruik hemelwater Zwolle . 

Contact

Als u hierover vragen heeft, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.