Bijzondere bijstand

Wonen, kleding, eten en drinken. Het zijn normale uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms komt u voor extra kosten te staan. Bijvoorbeeld als uw wasmachine stuk gaat. Of als u ineens een advocaat nodig hebt. U kunt bijzondere bijstand aanvragen als uw inkomen te laag is om dit zelf te kunnen betalen.

Voorbeelden van bijzondere kosten:

Is een familielid overleden en hebt u geen geld voor de begrafenis of crematie? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Dit is een vergoeding voor de kosten van de begrafenis of crematie.

Uitvaartkosten worden in principe betaald uit de erfenis en/of uitvaartverzekering van de overledene. Is dit niet mogelijk? Dan moeten deze kosten door de erfgenamen samen betaald worden. Kunt u als erfgenaam uw deel van de uitvaartkosten niet betalen? Dan kunt u hier bijzondere bijstand voor aanvragen.

Om voor een vergoeding van uitvaartkosten in aanmerking te komen moet u erfgenaam zijn. Er zijn nog meer voorwaarden.

Bij het bepalen van een vergoeding voor uitvaartkosten wordt uitgegaan van een sobere begrafenis of crematie.

Soms is tijdelijk kinderopvang nodig door medische of sociale omstandigheden. Of omdat u een studie volgt. U kunt dan voor 6 maanden, voor maximaal 20 uur per week, een vergoeding voor kinderopvang ontvangen.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, hebt u samen met het Sociaal wijkteam een ondersteuningsplan opgesteld. Uit dit plan blijkt waarom u kinderopvang nodig hebt. Het Sociaal wijkteam heeft daarnaast een noodzakelijkheidsverklaring voor de kinderopvang afgegeven.

U hebt daarnaast geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Het is belangrijk dat u zich goed verzekert tegen zorgkosten. Hebt u een laag inkomen of een chronische ziekte of beperking? Speciaal voor u zijn afspraken gemaakt over een collectieve zorgverzekering. Hiermee bent u goed verzekerd en loopt u weinig risico om zelf extra zorgkosten te moeten betalen. In principe is daarom geen bijzondere bijstand mogelijk voor medische kosten. Dat kan alleen nog bij bijzondere omstandigheden. Heeft u extra zorgkosten en kunt u die niet betalen? Neem dan contact met ons op. Samen zoeken we dan naar een oplossing.

Wilt u meer weten over de collectieve zorgverzekering? Kijk dan op www.zwolle.nl/zorgverzekering.

Het kan zijn dat u een medisch noodzakelijk dieet moet volgen dat duurder is dan gewone voeding. Voor de meerkosten is soms bijzondere bijstand mogelijk. Meerkosten zijn de kosten die u méér kwijt bent aan maaltijden ten opzichte van normale gezonde voeding. U moet kunnen aantonen dat u een dieet volgt op medisch advies.

Iedereen in Nederland maakt kosten voor voeding en het bereiden van maaltijden. Een inkomen op het niveau van een bijstandsuitkering wordt voldoende geacht om deze kosten te betalen. U hebt daarom geen recht op bijzondere bijstand voor deze kosten.

Bent u door uw leeftijd of handicap aangewezen op de (warme) maaltijdvoorziening? Dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand voor de meerkosten van een maaltijdvoorziening. Meerkosten zijn de kosten die u méér kwijt bent aan een maaltijd, omdat u de maaltijd niet zelf kunt verzorgen.

Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn, waardoor u onverwacht andere kleding en/of schoenen moet kopen en u dit niet van uw inkomen kunt betalen. Bijvoorbeeld door een plotselinge toe- of afname in uw gewicht door een aantoonbare medische aandoening. Of extra kledingslijtage bij ziekte. Uw behandelend arts moet dit dan bevestigen.

Voor deze extra kosten is soms bijzondere bijstand mogelijk. Het is belangrijk dat u deze bijstand aanvraagt vóórdat u de kosten maakt.

Uw wasmachine of koelkast kan kapot gaan. Dit zijn zogenaamde 'duurzame gebruiksgoederen'. Het vervangen of repareren van deze spullen kost vaak veel geld. Ze horen bij de dagelijkse kosten, waarvoor u zelf hoort te sparen. Ook als u een laag inkomen hebt. Toch kunnen er bijzondere omstandigheden zijn waardoor u hiervoor niet hebt kunnen sparen. Soms hebt u dan recht op bijzondere bijstand.

Vraagt u bijzondere bijstand aan voor duurzame gebruiksgoederen of woninginrichting? Dan kijken we eerst of u hiervoor had kunnen sparen. We kijken ook of u recht heeft op de individuele inkomenstoeslag. En of u deze toeslag kunt gebruiken om de spullen te kopen en uw woning in te richten.

Uw eigen aandeel is ook belangrijk. Daarom kijken we wat u zelf kunt doen.

 • Zo kan een kapot apparaat soms ook weer gemaakt worden. Gooi het dus niet meteen weg. Met kleine apparaten kunt u naar een Repair Café bij u in de buurt. Vrijwilligers kunnen het apparaat soms repareren. Kijk op www.repaircafe.org waar u een Repair Café kunt vinden
 • U kunt kijken of u spullen kunt kopen bij de kringloopwinkels in Zwolle.
 • U kunt op internet zoeken. Op verschillende websites worden gratis spullen weggegeven. Soms vindt u daar wat u nodig hebt, zonder dat het u geld kost. Kijk bijvoorbeeld op:

Als u bijzondere bijstand aanvraagt voor bijvoorbeeld een wasmachine, sturen wij eerst een monteur langs. De monteur kijkt dan of het apparaat nog kan worden gemaakt.

Gaat u verhuizen? De extra kosten die u hiervoor maakt, moet u zelf betalen. Soms zijn er bijzondere noodzakelijke omstandigheden, waardoor dit voor u niet mogelijk is. U hebt dan misschien voor de verhuiskosten recht op bijzondere bijstand. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

 • U bent nog niet verhuisd
 • De verhuizing is noodzakelijk
 • Er zijn in uw situatie bijzondere omstandigheden

Is uw inkomen plotseling gedaald? En heeft u een hoge huur of hoge hypotheeklasten die u daardoor niet meer kunt betalen? Dan kunt u misschien een woonkostentoeslag krijgen.

Dit is een vorm van bijzondere bijstand. Krijgt u deze toeslag? Dan verwachten wij soms van u dat u op zoek gaat naar een andere woning.

Hebt u een huurwoning? Dan kunt u alleen woonkostentoeslag krijgen als uw huur hoger is dan de huurtoeslaggrens.

Hebt u een bewindvoerder? Dan moet u hiervoor betalen.

U kunt hiervoor bijzondere bijstand krijgen als de rechtbank heeft bepaald dat de onderbewindstelling/ ondercuratelestelling/ het mentorschap noodzakelijk is.

Op het moment dat er bewindvoeringskosten zijn, kunt u contact opnemen met uw bewindvoerder. Uw bewindvoerder kan dan bijzondere bijstand aanvragen voor deze kosten.

De kosten worden vergoed vanaf het moment dat hier bijzondere bijstand voor is aangevraagd. Er is één uitzondering: De rechtbank geeft de beschikking af, waarin staat wat er bepaald is over het bewind, de curatele en/of het mentorschap. Vraagt u binnen drie maanden, nadat de rechtbank de beschikking heeft afgegeven, bijzondere bijstand aan? Dan ontvangt u bijstand vanaf het moment waarop de rechtbank een beschikking heeft gegeven. 

Soms moet u plotseling extra reiskosten maken. Bijvoorbeeld om:

 • Een ziek familielid te bezoeken
 • Een uithuisgeplaatst kind te bezoeken
 • Een familielid in de gevangenis te bezoeken
 • Bij een rechtszaak te kunnen zijn
 • Een medische behandeling te krijgen waarbij de zorgverzekeraar de reiskosten niet vergoedt.