Bijzondere bijstand

Wonen, kleding, eten en drinken. Het zijn normale uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms komt u voor extra kosten te staan. Bijvoorbeeld als uw wasmachine stuk gaat. Of als u ineens een advocaat nodig hebt.

Te laag inkomen

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als uw inkomen te laag is om dit zelf te kunnen betalen. Het maakt niet uit wat voor inkomen u heeft. Of het nu gaat om pensioen, een uitkering, of inkomen uit loondienst of als zelfstandige.
Het maakt wél uit hoe hoog uw inkomen is. Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u meer vergoed krijgen dan iemand met een hoger inkomen.

Bijzonder en noodzakelijk

Bijzondere bijstand is er voor dingen die u écht nodig hebt, maar niet zelf kunt betalen. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn. Bijzondere bijstand is bedoeld als laatste mogelijkheid. Soms kunt u kosten ook uitstellen of zijn er andere oplossingen, zoals de individuele inkomenstoeslag.

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u recht heeft op individuele inkomenstoeslag? Dan moet u dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld de aankoop of reparatie van een wasmachine. Of om uw woning in te richten. Hebt u uw inkomenstoeslag hiervoor niet gebruikt? Dan krijgt u meestal geen of minder bijzondere bijstand. Alleen als uw uitgaven nodig zijn en hoger zijn dan de inkomenstoeslag, kunt u bijzondere bijstand krijgen.

Maatwerk

Omdat niemand hetzelfde is, houden wij rekening met uw omstandigheden. Wat voor u geldt, gaat niet automatisch op voor een ander.

Wilt u meer informatie over bijzondere kosten die veel voor komen? Kijk dan op: Voorbeelden van kosten.

Voorwaarden voor bijzondere bijstand:

 • Wij kijken naar de hoogte van uw inkomen en naar de waarde van uw bezittingen. Hebt u een laag inkomen en bezit u geen waardevolle spullen? Dan hebt u eerder recht op bijzondere bijstand.
 • Het gaat om bijzondere en nodige kosten. Dat betekent dat het kosten zijn die u normaal niet maakt, maar die u nu wel moet maken. Soms vragen wij aan een arts of iemand anders of de kosten nodig zijn.
 • De kosten zijn niet ontstaan door uw eigen schuld.
 • Het gaat om kosten waarvoor geen andere oplossing mogelijk is. Wij kijken bijvoorbeeld of u de kosten kunt betalen met uw spaargeld.
 • U kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen. Betaalt bijvoorbeeld de zorgverzekeraar uw kosten? Of krijgt u de kosten betaald via de Belastingdienst? Dan krijgt u geen of minder bijzondere bijstand. Als die andere organisatie de kosten niet nodig vindt, dan kunt u geen bijzondere bijstand ontvangen.
 • Het zijn kosten die u nog moet gaan maken. Kosten die u zelf al betaald hebt, vergoeden wij niet. Schiet het bedrag daarom niet alvast voor.

U kunt hier uw aanvraag digitaal indienen. Daarvoor heeft u DigiD nodig. U kunt digitale bewijsstukken direct toevoegen. Heeft u alleen papieren bewijsstukken? Dan kunt u daar een digitale foto van maken en die toevoegen.

Aanvragen met DigiD

Bewindvoerder of curator

Aanvragen met e-Herkenning

Hoe verder

Zodra u de aanvraag heeft verstuurd, krijgt u een e-mail van ons. Daarin staat dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. In de e-mail staat ook het nummer van uw aanvraag. Dit nummer noemen wij het zaaknummer.

Zelf volgen

Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling. Op MijnLoket ziet u hoever wij zijn met de behandeling van uw aanvraag. Eventueel kunt u daar nog bewijsstukken toevoegen.

Niet digitaal

Als het u niet lukt om digitaal een aanvraag in te dienen neem dan contact met ons op. Wij bekijken dan hoe wij u het beste kunnen helpen.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u het moeilijk om formulieren in te vullen? Op Orde Zwolle helpt u hier graag bij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

 

Als u vragen heeft over bijzondere bijstand, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Voorbeelden van bijzondere kosten:

Is een familielid overleden en hebt u geen geld voor de begrafenis of crematie? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Dit is een vergoeding voor de kosten van de begrafenis of crematie.

Uitvaartkosten worden in principe betaald uit de erfenis en/of uitvaartverzekering van de overledene. Is dit niet mogelijk? Dan moeten deze kosten door de erfgenamen samen betaald worden. Kunt u als erfgenaam uw deel van de uitvaartkosten niet betalen? Dan kunt u hier bijzondere bijstand voor aanvragen.

Om voor een vergoeding van uitvaartkosten in aanmerking te komen moet u erfgenaam zijn. Er zijn nog meer voorwaarden.

Bij het bepalen van een vergoeding voor uitvaartkosten wordt uitgegaan van een sobere begrafenis of crematie.

Soms is tijdelijk kinderopvang nodig door medische of sociale omstandigheden. Of omdat u een studie volgt. U kunt dan voor 6 maanden, voor maximaal 20 uur per week, een vergoeding voor kinderopvang ontvangen.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, hebt u samen met het Sociaal wijkteam een ondersteuningsplan opgesteld. Uit dit plan blijkt waarom u kinderopvang nodig hebt. Het Sociaal wijkteam heeft daarnaast een noodzakelijkheidsverklaring voor de kinderopvang afgegeven.

U hebt daarnaast geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Het is belangrijk dat u zich goed verzekert tegen zorgkosten. Hebt u een laag inkomen of een chronische ziekte of beperking? Speciaal voor u zijn afspraken gemaakt over een collectieve zorgverzekering. Hiermee bent u goed verzekerd en loopt u weinig risico om zelf extra zorgkosten te moeten betalen. In principe is daarom geen bijzondere bijstand mogelijk voor medische kosten. Dat kan alleen nog bij bijzondere omstandigheden. Wilt u meer weten over de collectieve zorgverzekering? Kijk dan op www.zwolle.nl/zorgverzekering.

Het kan zijn dat u een medisch noodzakelijk dieet moet volgen dat duurder is dan gewone voeding. Voor de meerkosten is soms bijzondere bijstand mogelijk. Meerkosten zijn de kosten die u méér kwijt bent aan maaltijden ten opzichte van normale gezonde voeding. U moet kunnen aantonen dat u een dieet volgt op medisch advies.

Iedereen in Nederland maakt kosten voor voeding en het bereiden van maaltijden. Een inkomen op het niveau van een bijstandsuitkering wordt voldoende geacht om deze kosten te betalen. U hebt daarom geen recht op bijzondere bijstand voor deze kosten.

Bent u door uw leeftijd of handicap aangewezen op de (warme) maaltijdvoorziening? Dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand voor de meerkosten van een maaltijdvoorziening. Meerkosten zijn de kosten die u méér kwijt bent aan een maaltijd, omdat u de maaltijd niet zelf kunt verzorgen.

Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn, waardoor u onverwacht andere kleding en/of schoenen moet kopen en u dit niet van uw inkomen kunt betalen. Bijvoorbeeld door een plotselinge toe- of afname in uw gewicht door een aantoonbare medische aandoening. Of extra kledingslijtage bij ziekte. Uw behandelend arts moet dit dan bevestigen.

Voor deze extra kosten is soms bijzondere bijstand mogelijk. Het is belangrijk dat u deze bijstand aanvraagt vóórdat u de kosten maakt.

Uw wasmachine of koelkast kan kapot gaan. Dit zijn zogenaamde 'duurzame gebruiksgoederen'. Het vervangen of repareren van deze spullen kost vaak veel geld. Ze horen bij de dagelijkse kosten, waarvoor u zelf hoort te sparen. Ook als u een laag inkomen hebt. Toch kunnen er bijzondere omstandigheden zijn waardoor u hiervoor niet hebt kunnen sparen. Soms hebt u dan recht op bijzondere bijstand.

Vraagt u bijzondere bijstand aan voor duurzame gebruiksgoederen of woninginrichting? Dan kijken we eerst of u hiervoor had kunnen sparen. We kijken ook of u recht heeft op de individuele inkomenstoeslag. En of u deze toeslag kunt gebruiken om de spullen te kopen en uw woning in te richten.

Uw eigen aandeel is ook belangrijk. Daarom kijken we wat u zelf kunt doen.

 • Zo kan een kapot apparaat soms ook weer gemaakt worden. Gooi het dus niet meteen weg. Met kleine apparaten kunt u naar een Repair Café bij u in de buurt. Vrijwilligers kunnen het apparaat soms repareren. Kijk op www.repaircafe.org waar u een Repair Café kunt vinden
 • U kunt kijken of u spullen kunt kopen bij de kringloopwinkels in Zwolle.
 • U kunt op internet zoeken. Op verschillende websites worden gratis spullen weggegeven. Soms vindt u daar wat u nodig hebt, zonder dat het u geld kost. Kijk bijvoorbeeld op:

Als u bijzondere bijstand aanvraagt voor bijvoorbeeld een wasmachine, sturen wij eerst een monteur langs. De monteur kijkt dan of het apparaat nog kan worden gemaakt.

Gaat u verhuizen? De extra kosten die u hiervoor maakt, moet u zelf betalen. Soms zijn er bijzondere noodzakelijke omstandigheden, waardoor dit voor u niet mogelijk is. U hebt dan misschien voor de verhuiskosten recht op bijzondere bijstand. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

 • U bent nog niet verhuisd
 • De verhuizing is noodzakelijk
 • Er zijn in uw situatie bijzondere omstandigheden

Is uw inkomen plotseling gedaald? En heeft u een hoge huur of hoge hypotheeklasten die u daardoor niet meer kunt betalen? Dan kunt u misschien een woonkostentoeslag krijgen.

Dit is een vorm van bijzondere bijstand. Krijgt u deze toeslag? Dan verwachten wij soms van u dat u op zoek gaat naar een andere woning.

Hebt u een huurwoning? Dan kunt u alleen woonkostentoeslag krijgen als uw huur hoger is dan de huurtoeslaggrens.

Hebt u een bewindvoerder? Dan moet u hiervoor betalen.

U kunt hiervoor bijzondere bijstand krijgen als de rechtbank heeft bepaald dat de onderbewindstelling/ ondercuratelestelling/ het mentorschap noodzakelijk is.

Op het moment dat er bewindvoeringskosten zijn, kunt u contact opnemen met uw bewindvoerder. Uw bewindvoerder kan dan bijzondere bijstand aanvragen voor deze kosten.

De kosten worden vergoed vanaf het moment dat hier bijzondere bijstand voor is aangevraagd. Er is één uitzondering: De rechtbank geeft de beschikking af, waarin staat wat er bepaald is over het bewind, de curatele en/of het mentorschap. Vraagt u binnen drie maanden, nadat de rechtbank de beschikking heeft afgegeven, bijzondere bijstand aan? Dan ontvangt u bijstand vanaf het moment waarop de rechtbank een beschikking heeft gegeven. 

Soms moet u plotseling extra reiskosten maken. Bijvoorbeeld om:

 • Een ziek familielid te bezoeken
 • Een uithuisgeplaatst kind te bezoeken
 • Een familielid in de gevangenis te bezoeken
 • Bij een rechtszaak te kunnen zijn
 • Een medische behandeling te krijgen waarbij de zorgverzekeraar de reiskosten niet vergoedt. 

Wilt u een advocaat inschakelen? Bij het Juridisch Loket krijgt u gratis advies. Als dat nodig is, verwijst het Juridisch Loket u door naar de juiste persoon of instantie die u verder kan helpen. Dan geeft het Juridisch Loket u een brief mee, waarin uw probleem beschreven staat. Ook staat in de brief een advies voor de oplossing. Verwijst het Juridisch Loket u door naar een advocaat? Dan krijgt u met de brief een korting op uw eigen bijdrage in de kosten van die advocaat. Voor de eigen bijdrage die u dan nog moet betalen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Wij houden er rekening mee dat u korting kunt krijgen op de eigen bijdrage. Wij brengen dit bedrag standaard in mindering op de bijzondere bijstand die wij verstrekken. Daarom is het belangrijk dat u altijd eerst bij het Juridisch Loket langs gaat.

Het is belangrijk dat u op tijd uw aanvraag voor bijzondere bijstand doet. De brief die u krijgt van de Raad voor Rechtsbijstand en de bijbehorende rekening mogen niet ouder zijn dan vier weken.