Bijzondere bijstand

Wonen, kleding, eten en drinken. Het zijn normale uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms komt u voor extra kosten te staan. Bijvoorbeeld als uw wasmachine stuk gaat. Of als u ineens een advocaat nodig hebt.

Te laag inkomen

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als uw inkomen te laag is om dit zelf te kunnen betalen. Het soort inkomen maakt niet uit. Dat kan loon zijn, pensioen, een uitkering of een inkomen als zelfstandige.
Het maakt wél uit hoe hoog uw inkomen is. Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u meer vergoed krijgen dan iemand met een hoger inkomen.

Bijzonder en noodzakelijk

Bijzondere bijstand is er voor dingen die u écht nodig hebt, maar niet zelf kunt betalen. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn. Bijzondere bijstand is bedoeld als laatste mogelijkheid. Soms kunt u kosten ook uitstellen of zijn er andere oplossingen, zoals de individuele inkomenstoeslag.

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u recht heeft op individuele inkomenstoeslag? Dan moet u dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld de aankoop of reparatie van een wasmachine. Of om uw woning in te richten. Hebt u uw inkomenstoeslag hiervoor niet gebruikt? Dan krijgt u meestal geen of minder bijzondere bijstand. Alleen als uw uitgaven nodig zijn en hoger zijn dan de inkomenstoeslag, kunt u bijzondere bijstand krijgen.

Maatwerk

Omdat niemand hetzelfde is, houden wij rekening met uw omstandigheden. Wat voor u geldt, gaat niet automatisch op voor een ander.

Wilt u meer informatie over bijzondere kosten die veel voor komen? Kijk dan op: Voorbeelden van kosten

Voorwaarden voor bijzondere bijstand:

 • Wij kijken naar de hoogte van uw inkomen en naar de waarde van uw bezittingen. Hebt u een laag inkomen en u bezit geen waardevolle spullen? Dan hebt u eerder recht op bijzondere bijstand.
 • Het gaat om bijzondere en nodige kosten. Dat betekent dat het kosten zijn die u normaal niet maakt, maar die u nu wel moet maken. Soms vragen wij aan een arts of iemand anders of de kosten nodig zijn.
 • De kosten zijn niet ontstaan door uw eigen schuld.
 • Het gaat om kosten waarvoor geen andere oplossing mogelijk is. Wij kijken bijvoorbeeld of u de kosten kunt betalen met uw spaargeld.
 • U kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen. Betaalt bijvoorbeeld de zorgverzekeraar uw kosten? Of krijgt u de kosten betaald via de Belastingdienst? Dan krijgt u geen of minder bijzondere bijstand. Als die andere organisatie de kosten niet nodig vindt, dan kunt u geen bijzondere bijstand ontvangen.
 • Het zijn kosten die u nog moet gaan maken. Kosten die u zelf al betaald hebt, vergoeden wij niet. Schiet het bedrag daarom niet alvast voor.

Aanvragen kan op drie manieren:

 1. Inloggen met DigiD en digitaal aanvragen.
 2. Het formulier digitaal invullen, opslaan en afdrukken.
 3. Papieren formulier thuis ontvangen.

Inloggen met DigiD en digitaal aanvragen

Digitaal aanvragen met DigiD

Het formulier digitaal invullen, opslaan en afdrukken

Aanvraag bijzondere bijstand.pdf

Papieren formulier

Wilt u het aanvraagformulier liever thuis per post ontvangen? Belt u dan naar 14038.

Aanvraagformulier opsturen of brengen

U kunt het aanvraagformulier samen met de gevraagde bewijsstukken:

 • Opsturen naar (een postzegel is niet nodig):
  Gemeente Zwolle
  Antwoordnummer 119
  8000 VB Zwolle
 • De bewijsstukken kunt u thuis scannen of bij de scanbalie op het Stadskantoor (Lübeckplein 2). Hierbij kunt u hulp krijgen.
 • Inleveren bij de balie van het Stadskantoor (Lübeckplein 2).
 • Als u het formulier en de bewijsstukken digitaal naar de gemeente wilt sturen, gebruik dan het contactformulier met DigiD.

Kopieën

De originele bewijsstukken houdt u zelf. Stuur alleen kopieën op. De gemeente Zwolle bewaart de bewijsstukken namelijk alleen digitaal. Papieren bewijsstukken worden vernietigd.

Moeite met schrijven of invullen

Vindt u het moeilijk om formulieren in te vullen? Op Orde Zwolle helpt u graag hierbij. Bel dan naar (038) 456 97 50.

Als u vragen heeft over bijzondere bijstand, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Wetgeving:
wetten.overheid.nl