Windesheim

Windesheim ligt tussen Zwolle en Wijhe. Het oude kerkdorp is in 1967 bij Zwolle aangetrokken.

Het is een schitterend buitengebied met mooie oude woningen en gebouwen zoals Huize Windesheim, de Windesheimer molen en het oude klooster.

Wijkagenda

Uitgelicht

Start je eigen opruimactie met mooi-schoon.nl

Jij bent aan de buurt

Wat vindt u belangrijk in uw buurt? Als bewoner weet u dat zelf het beste. Daarom organiseert de gemeente het Buurt voor Buurt-onderzoek waarin Zwollenaren de beleving van hun eigen buurt kunnen delen met de gemeente. Dit onderzoek wordt om de twee jaar gehouden en vormt een belangrijke basis voor de inzet in de wijken.

De resultaten van het onderzoek worden besproken met bewoners en partners in de wijken tijdens verschillende wijkdialogen. Wat is belangrijk en wat kunnen we samen oppakken zodat u in uw buurt prettig(er) woont? 

Kijk voor meer informatie op jijbentaandebuurt.

Op allerlei plekken hebben bewoners al initiatieven genomen om hun wijk, buurt of straat te verbeteren. Ook bij u in de wijk. Benieuwd? Kijk op de Doe mee pagina.

Wijkservicepunt Zuid

Bezoekadres: Gelijkheid 1, wijkcentrum De Pol

In wijkcentrum De Pol is voor Stadsdeel Zuid het Wijkservicepunt Zwolle Zuid gevestigd. Elke woensdag van 11.00 tot 12.00 uur is er spreekuur in het wijkservicepunt Zuid voor bewoners van Zwolle Zuid. Bewoners kunnen hier terecht met vragen en ideeën over zaken die in hun buurt spelen.

Bewoners van Windesheim kunnen voor het spreekuur maandelijks van 19.00 tot 20.00 uur terecht in het Dorpshuis van Windesheim (zie agenda).

Meldingen over defecte lichtmasten, scheve stoeptegel e.d. kunt u doorgeven aan het Klantcontactcentrum van de gemeente tel: 14038 of via www.zwolle.nl/melding