Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA)

Een uittreksel van de Basisregistratie personen (BRP) is een officiële verklaring. In de verklaring staan de naam-/adres-/woonplaatsgegevens van een persoon. De BRP werd vroeger de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) genoemd.

Korting

De gemeente stimuleert en beloont het gebruik van digitale aanvragen. Daarom ontvangt u bij een digitale aanvraag het uittreksel uit de BRP met een flinke korting.  U krijgt het uittreksel per post toegestuurd.

Als uw gegevens in de BRP onjuist of onvolledig zijn kunt u hiervoor een correctieverzoek indienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Meer weten?

De gemeente promoot en beloont het gebruik van digitale aanvragen. Daarom ontvangt u bij een digitale aanvraag het uittreksel uit de BRP met een flinke korting. Digitaal aanvragen kan alleen met DigiD. Als u niet digitaal kunt of wilt aanvragen, kunt een uittreksel alleen aan de publieksbalie aanvragen. Hiervoor wordt het normale tarief berekend. Neem altijd een geldig legitimatiebewijs en de verschuldigde leges mee.

Meertalig

Voor buitenlandse instanties is een meertalig uittreksel beschikbaar. U kunt dit aangeven bij de aanvraag. De gegevens worden dan verklaard in 9 talen: Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Turks, Grieks, Arabisch en Chinees.

Machtiging

Als u het uittreksel niet zelf kunt aanvragen, kunt u een andere persoon schriftelijk machtigen. Dat kan met een zelf geschreven briefje. Geef daarin aan:

  • persoonsgegevens van degene die namens u het uittreksel mag aanvragen (achternaam, voorletters, adres)
  • welke gegevens in het uittreksel moeten staan

Onderteken de machtiging en geef een goed leesbare kopie van uw identiteitsbewijs mee (haal het burgerservice nummer door en schrijf op de kopie dat het voor het aanvragen van een uittreksel is). De gemachtigde moet het ondertekende machtigingsformulier, de kopie van uw identiteitsbewijs én het eigen identiteitsbewijs meenemen bij de aanvraag.

Ik wil het uittreksel digitaal aanvragen (met korting)

Aanvragen uittreksel Basisregistratie personen met DigiD inlogcode
(U krijgt het uittreksel per post toegestuurd.)

Ik wil de aanvraag aan de publieksbalie afhandelen

Openingstijden publieksbalies (alleen op afspraak): maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur donderdag tot 19.00 uur.
Maak een afspraak (kies ‘uittreksel BRP (GBA)’)

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Kosten uittreksels & verklaringen.