Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA)

Een uittreksel van de Basisregistratie personen (BRP) is een officiële verklaring. In de verklaring staan de volgende gegevens van een persoon:

 • Naam.
 • Adres
 • Woonplaats.

De BRP werd vroeger de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) genoemd.

Correctieverzoek

Als uw gegevens in de BRP onjuist of onvolledig zijn kunt u hiervoor een correctieverzoek indienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Meer informatie

Digitaal aanvragen (met korting)

Aanvragen uittreksel Basisregistratie personen met DigiD inlogcode

LET OP: u krijgt het uittreksel niet digitaal maar per post toegestuurd.

Korting

De gemeente promoot en beloont het gebruik van digitale aanvragen. Daarom ontvangt u bij een digitale aanvraag het uittreksel uit de BRP met een flinke korting. Digitaal aanvragen kan alleen met DigiD.

Aan de publieksbalie aanvragen

Maak direct een afspraak

(Kies ‘uittreksel BRP (GBA)’)

Neem het volgende mee:

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Pinpas of contant geld voor de kosten (zonder korting).

Meertalig

Voor buitenlandse instanties is er een meertalig uittreksel. Als u deze wilt aanvragen, moet u dat aangeven bij de aanvraag. U kunt het meertalig uittreksel opvragen in 9 talen: 

 • Frans
 • Duits
 • Engels
 • Spaans
 • Italiaans
 • Turks
 • Grieks
 • Arabisch
 • Chinees.

Machtiging

Als u het uittreksel niet zelf kunt aanvragen, mag iemand anders dat voor u doen. U moet diegene dan schriftelijk machtigen. Dat kan met een zelf geschreven briefje. Geef daarin het volgende aan:

 • Persoonsgegevens van degene die namens u het uittreksel mag aanvragen (achternaam, voorletters, adres).
 • Welke gegevens in het uittreksel moeten staan.

Onderteken de machtiging en geef een goed leesbare kopie van uw identiteitsbewijs mee. (streep op de kopie het burgerservicenummer goed door. En schrijf op de kopie dat het voor het aanvragen van een uittreksel is).

Meenemen naar de afspraak

Degene die voor u uw uittreksel BRP aanvraagt, moet het volgende meenemen naar de aanvraag:

 • Het ondertekende machtigingsformulier.
 • De kopie van uw identiteitsbewijs.
 • Zijn/haar eigen identiteitsbewijs.

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld?  Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Voor de kosten van dit product, zie Kosten uittreksels & verklaringen.