Bewijs van Nederlanderschap

Een 'Bewijs van Nederlanderschap' is een uittreksel uit de Basisregistratie personen. Daarmee kunt u bewijzen dat u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. Dit bewijs wordt afgegeven namens de burgemeester.

Aanvraag

De gemeente promoot en beloont het gebruik van digitale aanvragen. Daarom ontvangt u bij een digitale aanvraag het bewijs van Nederlanderschap met een flinke korting. Digitaal aanvragen kan alleen met DigiD. Als u niet digitaal kunt of wilt aanvragen, kunt u het bewijs van Nederlanderschap alleen aan de publieksbalie aanvragen. Hiervoor wordt het normale tarief berekend. Neem altijd een geldig legitimatiebewijs en de verschuldigde leges mee.

Ik wil de aanvraag digitaal afhandelen

Aanvragen bewijs van Nederlanderschap met DigiDexterne-link-icoon

Ik wil de aanvraag aan de publieksbalie afhandelen

Openingstijden publieksbalies (alleen op afspraak): maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur donderdag tot 19.00 uur. Maak hier uw afspraakexterne-link-icoon (kies ‘uittreksel BRP (GBA)’)

Gegevens onjuist of onvolledig

Als uw gegevens in de BRP onjuist of onvolledig zijn kunt u hiervoor een correctieverzoek indienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Kosten

Contact

Als u vragen heeft over deze verklaring, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.