documenten-vink iconCoffeeshop gedoogbeschikking

De exploitant van een coffeeshop heeft met een gedoogbeschikking toestemming om cannabisproducten te verkopen. In Zwolle zijn maximaal 5 coffeeshops toegestaan met een gedoogbeschikking.
Op dit moment zijn er 5 coffeeshops en daarom kunnen er nu geen nieuwe verzoeken om een gedoogbeschikking in behandeling worden genomen.

Beschrijving

In het Beleid coffeeshops gemeente Zwolle 2019 zijn de criteria opgenomen waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te kunnen komen voor een gedoogbeschikking en wat u aan moet leveren bij een aanvraag. Zo moet u onder andere het vragenformulier BIBOB invullen. Deze afkorting staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden voor de gemeente om zich te beschermen tegen het risico dat een horecabedrijf criminele activiteiten mogelijk maakt.

De procedureregels voor de indiening en beoordeling van een aanvraag van een gedoogbeschikking zijn als bijlage bij het beleid opgenomen.

Een coffeeshop is een horecabedrijf. De exploitant van een coffeeshop moet daarom ook beschikken over een horeca-exploitatievergunning.

Het is niet mogelijk om bij een coffeeshop een terras te exploiteren.

Aanvraag

U kunt uw aanvraag voor een horeca-exploitatievergunning digitaal indienen met uw eHerkenning

Let op: voor eHerkenning is hier minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 vereist.

Contact

Neem dan contact op met de gemeente Zwolle als u vragen heeft over deze beschikking.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

In dit overzicht van de leges vindt u de kosten voor onderstaande aanvraag / product:

  • Aanvraag gedoogbeschikking
  • Aanvraag vervolggedoogbeschikking
  • Aanvraag horeca-exploitatievergunning

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:

Plaatselijke beleidsregels:

Wetgeving:

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle