College burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de stad. Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt met behulp van een formateur beslist met welke politieke partijen het best een college is samen te stellen. Deze partijen leveren een of meer wethouders die samen met de burgemeester het college vormen.

Het college van B&W voert alle besluiten van de gemeenteraad uit. Voorbeelden hiervan zijn het verlenen van vergunningen, het benoemen van ambtenaren, het aanpassen van een gevaarlijk kruispunt en het verkopen van grond.

In de wekelijkse collegevergadering komt alles aan de orde waarover een besluit genomen moet worden.

Het college legt onderwerpen die een raadsbesluit vragen na behandeling voor aan de gemeenteraad.