Documenten Spoorzone - algemeen

Toekomstplannen Spoorzone

Graag delen we de toekomstplannen om u verder te inspireren, want in de Spoorzone liggen prachtige kansen. Voor Zwollenaren, de regio en voor urgente landelijke opgaven. Die maken we samen waar.

Ontwikkelkader Spoorzone

In de zomer van 2020 heeft het college van B&W het Ontwikkelkader Spoorzone aan de gemeenteraad voorgelegd. Het is een uitwerking van de Strategische Agenda uit 2018. Het Ontwikkelkader geeft richting aan ideeën en plannen in de Spoorzone. Het is geen blauwdruk, maar een kader om samen duurzame en kwalitatieve stappen te zetten naar de vernieuwde Spoorzone. Lees hier meer: Ontwikkelkader

Strategische Agenda Spoorzone Zwolle

In 2018 is in de Strategische Agenda Spoorzone de ambitie geschetst voor de grotere gebiedsontwikkeling rondom het station. Hierin is de ambitie voor transformatie van de Spoorzone uiteengezet en is op hoofdlijnen aangegeven wat de transformatie betekent voor de toekomstige functies en economie van het gebied. Lees hier meer: Gebiedsontwikkeling Spoorzone

Ontwikkelperspectief Stationsgebied Zwolle

In 2017 heeft de gemeenteraad het Ontwikkelperspectief voor het stationsgebied vastgesteld. Het Ontwikkelperspectief geeft specifieke kaders voor de ontwikkeling en realisatie van het station en de directe omgeving. Lees hier meer: Perspectief stationsgebied

Inspiratiedocument Visie op Hanzeland

In 2017 hebben de Vrienden van Hanzeland een Visie op het gebied opgesteld. Het inspiratiedocument is door het college van B&W vastgesteld. Hierin zijn principes voor de ontwikkeling van Hanzeland opgesteld. Lees hier meer: Visie op hanzeland