Erkenning van kind

Als niet-wettelijk ouder kunt u een kind erkennen. Dit kan alleen als het kind één wettelijk ouder heeft. U kunt dan samen met de moeder belangrijke beslissingen nemen. Bijvoorbeeld over medische dingen of de schoolkeuze. De erkenning doet u persoonlijk bij de gemeente.

Beschrijving

Als erkenner hoeft u niet de biologische ouder van het kind te zijn. Wel moet u 16 jaar of ouder zijn. Als u het kind erkent:

 • krijgt u een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind;
 • krijgt het kind erfrecht;
 • kan het kind uw achternaam krijgen;
 • krijgt u automatisch gezag over het kind. U mag dan beslissingen nemen voor het kind. Wilt u dit niet? Dan legt u samen met de moeder een verklaring af bij de erkenning.

Wilt u meer weten over het gezamenlijk gezag? Op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon staat meer informatie.

Moment van erkennen

U kunt het kind op 3 momenten erkennen:

 1. Tijdens de zwangerschap.  Het voordeel hiervan is dat u direct na de geboorte beslissingen mag nemen voor het kind. Wat er ook gebeurt. U krijgt een kopie van het erkenningsbewijs. Deze heeft u nodig voor de geboorteaangifte. Voor de kopie betaalt u de wettelijke leges.
 2. Bij de geboorteaangifte. U mag dan niet direct na de geboorte beslissingen nemen voor het kind. Dat mag pas als u het kind erkend heeft bij de geboorteaangifte.
 3. Na geboorteaangifte.

Erkenning binnen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Wordt het kind geboren terwijl u als man getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder? Dan heeft u automatisch zeggenschap over het kind. Erkenning is dan niet nodig. 

Bent u als vrouw getrouwd met de moeder of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder? Dan heeft u automatisch zeggenschap over het kind. Als er bij de geboorte van het kind een anonieme donorverklaring is, bent u ook automatisch juridisch ouder van het kind. Is er bij de geboorte geen anonieme donorverklaring, dan moet u als vrouw het kind erkennen.

Toestemming nodig?

De moeder moet altijd toestemming geven voor erkenning van kinderen tot 16 jaar. Bij het eerste kind kan dit alleen persoonlijk. De moeder moet dan voor de erkenning mee naar de gemeente. Bij een volgend kind kan dit schriftelijk. Dat doet u via het formulier Toestemming-voor-erkenning-van-een-kind.pdfexterne-link-icoon. Dit formulier levert u in bij de balie van de gemeente.

Kind tussen 12 en 15 jaar

Een kind tussen de 12 en 15 jaar geeft zelf toestemming voor erkenning. Het kind moet voor de erkenning mee naar de gemeente. Het kind ondertekent het erkenningsbewijs. Net als de moeder.

Kind 16 jaar of ouder

Een kind van 16 jaar of ouder geeft zelf toestemming voor erkenning. Het kind moet voor de erkenning mee naar de gemeente. Het kind ondertekent zelf het erkenningsbewijs. De moeder hoeft geen toestemming te geven.

De moeder en de erkenner krijgen automatisch samen gezag over het kind. Wil de moeder dat niet? Dan moet ze aanwezig zijn bij de erkenning. Ze moet dan een verklaring over het gezag afleggen.

Achternaam kiezen

U bepaalt samen de achternaam van uw kind. Dat kan uw achternaam of die van de moeder zijn. Krijgt u meer kinderen binnen dezelfde relatie? Dan krijgen alle kinderen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.

Vanaf 2024 kunt u ook kiezen voor een combinatie van de achternamen van beide ouders: de gecombineerde achternaam. Zijn alle kind(eren) van dezelfde ouders geboren op of na 1 januari 2016? Ook dan kunnen kinderen alsnog een gecombineerde achternaam krijgen.

Meer over de gecombineerde achternaam

U kunt de achternaam alleen wijzigen als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Een kind van 16 jaar of ouder kiest bij erkenning zelf zijn achternaam. Deze achternaam hoeft niet hetzelfde te zijn als de achternaam van de eventuele andere kinderen.

Buitenlandse documenten

Voor de erkenning heeft u documenten uit het buitenland nodig als:

 • het kind in het buitenland geboren is;
 • en/of u niet altijd in Nederland gewoond hebt.

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente, afdeling Inwonerszaken. Het telefoonnummer is 14 038.

Nederlanderschap

Een kind jonger dan 7 jaar krijgt automatisch de Nederlandse nationaliteit als het door een Nederlandse ouder is erkend.

Is het kind ouder dan 7? Dan krijgt het de Nederlandse nationaliteit wanneer u binnen een jaar na erkenning uw biologisch ouderschap aantoont. 

Heeft u de Nederlandse nationaliteit, maar bent u niet de biologische ouder van het kind? Dan kunt u de nationaliteit niet veranderen.

Optieprocedure

Erkende u uw kind tussen 1 april 2003 en 1 maart 2009, maar kreeg het toen niet de Nederlandse nationaliteit? U kunt het Nederlanderschap voor het kind alsnog aanvragen als:

 • u het kind ondertussen meer dan 3 jaar opvoedt en verzorgt;
 • u zelf Nederlander bent.

Dit doet u via een optieprocedure.

Aanvraag

Maak direct uw afspraak

Voor de aanvraag hebt u nodig:

U moet meenemen:

Kosten

Het erkennen van een kind is gratis. 

Erkent u een kind tijdens de zwangerschap, dan krijgt u een kopie van het erkenningsbewijs. De kopie heeft u nodig voor de geboorteaangifte. Voor de kopie betaalt u de wettelijke leges

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u behandelt? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat aan ons doorgeeft.