Geboorteaangifte

Binnen drie dagen na de bevalling doet u aangifte van geboorte van uw baby in de gemeente waar uw kind is geboren. De geboortedag telt niet mee. U kunt online geboorteaagifte van uw kind doen of op het Stadskantoor. Gaat u naar het Stadskantoor? Dan moet u een afspraak maken.

Beschrijving

Als bewijs van geboorte van uw kind maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op.

Voornamen

Bij de aangifte geeft u alle voornamen van uw kind op. Als de voornamen in de geboorteakte zijn opgenomen, kunt u die niet zo maar wijzigen. Let er dus goed op dat u de juiste voornamen doorgeeft.

Achternaam

Welke achternaam uw baby krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Meestal kunt u kiezen of uw kind uw eigen achternaam of de achternaam van uw partner krijgt. Vanaf 2024 kunt u ook kiezen voor een combinatie van de achternamen van beide ouders: de gecombineerde achternaam.

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid: Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen?externe-link-icoon

BRP

De gemeente waar u woont neemt uw kind op in de Basisregistratie personen (BRP). U krijgt hierover een brief. Het burgerservicenummer (BSN) van uw kind staat ook in deze brief.  

Verschillende instanties krijgen automatisch bericht van de geboorte van uw kind. Bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank en het RIVM. Uw zorgverzekeraar moet u zelf inlichten. Op de website van het RIVM vindt u informatie over de hielprik- en gehoorscreening bij pasgeborenenexterne-link-icoon.

Is uw kind niet Nederlands?

Als op het moment van geboorte één van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft, krijgt uw kind ook de Nederlandse nationaliteit. Als u digitaal de geboorteaangifte doorgeeft, ziet u bij uw gegevens uw nationaliteit. Heeft u naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit, dan wordt alleen de Nederlandse nationaliteit getoond.

Heeft u geen Nederlandse nationaliteit, dan krijgt uw kind niet de Nederlandse nationaliteit. In de kennisgeving burgerservicenummer die u van uw woongemeente ontvangt, ziet u welke nationaliteit aan uw kind is toegekend. Soms moet u een verblijfsvergunning aanvragenexterne-link-icoon voor uw kind.

Juridische ouderschap bij twee vrouwen

Bent u vrouw en getrouwd met een vrouw of heeft u een geregistreerd partnerschap met een vrouw? En krijgt u samen een kind?

Dan is de vrouwelijke partner niet automatisch de meemoeder van het kind. Om het juridisch ouderschap vast te leggen, zijn er verschillende mogelijkheden. Zie: Hoe krijg ik als duomoeder het ouderschap over het kind van mijn partner?externe-link-icoon

Levenloos geboren kindje registreren in BRP

Als uw baby levenloos is geboren, kunt u niet online aangifte van geboorte doen. U kunt wel een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken. Hiervoor maakt u een afspraak  Dit is niet nodig als de uitvaartondernemer dit voor u regelt. Meer informatie vindt u op de pagina Levenloos geboren kindje registreren in de Basisadministratie Personen (BRP).

Aanvraag

Geboorteaangifte doet u online of op afspraak op het Stadskantoor.

Online geboorteaangifte doen

Alleen de ouder(s) van het kind kunnen online aangifte doen.

Nodig bij online aangifte:

  • DigiD inloggegevens van (beide) ouder(s) Ouder(s) moeten zijn geregistreerd in de BRP
  • Is uw  kind voor de geboorte erkend of hebt u voor de geboorte naamskeuze gedaan, dan is het verplicht de erkenningsakte of akte van naamskeuze te uploaden.

Geef de geboorte van uw kind online doorexterne-link-icoon

Aangifte op Stadskantoor

Als u de geboorteaangifte op het Stadskantoor wilt doen, dan kunt een afspraak makenexterne-link-icoon.

Nodig bij geboorteaangifte in het stadskantoor:

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Verklaring van geboorte van  de verloskundige of het ziekenhuis.

Wanneer van toepassing neemt u het volgende ook mee:

  • trouwboekje of partnerschapsboekje;
  • anonieme donorverklaring afgegeven door de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting via donorgegevens.nl
  • erkenningsakte
  • akte van naamskeuze.

Kosten

Geboorteaangifte is gratis. Wilt u een officiële kopie van de geboorteakte of een uittreksel, dit kunt u aanvragen via Uittreksel geboorteakte | Gemeente Zwolle

Aanvragen is mogelijk nadat u bericht heeft ontvangen van uw woongemeente dat uw kind is geregistreerd in de Basisregistratie Personen.

Contact

Als u vragen heeft over de aangifte neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.