Holtenbroek is niet alleen een groene wijk met speelveldjes, je vindt er ook veel mensen van verschillende komaf, leeftijden en gezinssamenstellingen. Dat maakt de wijk divers. Dat zie je ook terug in het winkelcentrum waar exotische toko´s en oer-Hollandse supermarkten naast elkaar bestaan.

Holtenbroek heeft een grote verandering ondergaan. Moderne gezinswoningen hebben de oude flats grotendeels vervangen en Deltion College is een blikvanger van de wijk geworden. Het Wijkcentrum is een belangrijk ontmoetingspunt voor bewoners, waar verschillende organisaties onderdak hebben gevonden of spreekuur houden zoals Travers Welzijn, Sociaal wijkteam en Sociaal Raadslieden.

Veel bewoners zetten zich actief in voor de wijk. Bewoners hebben samen met de Stichting Beeldentuin Holtenbroek de wijk opgesierd met mooie kunstwerken, zoals De Kunstboom, The World is a Stage en de Greenman. Op initiatief van een wijkbewoner is een hondenspeelweide bij de wijkboerderij De Klooienberg ingericht op een stuk grond dat door de gemeente Zwolle beschikbaar is gesteld.

Sommige delen van de wijk behoeven extra aandacht. Met projecten als ‘Samen gaan voor de Palestrinalaan’  en "Buurt Mee" werken de gemeente, woningcorporaties en andere organisaties samen met de bewoners aan de verbetering van het leefklimaat in dit deel van de wijk. Holtenbroek is dus volop in beweging.

Uitgelicht Holtenbroek

Wijkservicepunt Noord

Het Wijkservicepunt vormt de schakel tussen wijkbewoners, organisaties en de gemeente. Wijkbewoners van Holtenbroek, Aalanden, Haerst-Tolhuislanden en Hessenpoort kunnen hier terecht met vragen, ideeën en klachten die in hun wijk spelen.

Bezoekadres: Bachlaan 20, Wijkcentrum Holtenbroek

Postadres Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Telefoon (038) 498 26 83

Email wijkservicepuntnoord@zwolle.nl

Social media