Nadeelcompensatie

Het kan gebeuren dat u schade heeft door een besluit of activiteit van de gemeente. U kunt dan een vergoeding aanvragen. Dit noemen we nadeelcompensatie.

Beschrijving

De gemeente neemt besluiten en voert activiteiten uit omdat dit een overheidsbevoegdheid of -taak is. Het kan gebeuren dat u schade heeft door zo’n besluit of activiteit. Bijvoorbeeld: 

 • Als er naast uw woning een hoge flat wordt gebouwd, waardoor uw woning in waarde daalt.
 • Als uw buurman zijn bedrijf uitbreidt, waardoor uw woning in waarde daalt.
 • Als een gebied opnieuw wordt ingericht en uw bedrijf daardoor minder goed bereikbaar is. 

U kunt dan een vergoeding aanvragen. Dit noemen we nadeelcompensatie.

Wanneer kunt u een vergoeding aanvragen?

De gemeente moet eerst een besluit hebben genomen of activiteit hebben uitgevoerd, waardoor u schade heeft. De gemeente moet dus eerst bijvoorbeeld de vergunning hebben verleend, het besluit hebben gepubliceerd of de activiteit zijn gestart. Daarna kunt u een vergoeding aanvragen.

Voorwaarden

 • De schade komt door het uitvoeren van overheidsbevoegdheid of -taak van de gemeente Zwolle.
 • De schade meer is dan normaal.
 • De schade is voor u erger dan voor anderen.
 • De schade is niet al op een andere manier vergoed.\U kon de schade niet zien aankomen.
 • U kon niets aan de situatie doen.
 • Het recht op vergoeding is niet verjaard. Er geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Wanneer deze termijn start, verschilt per situatie.

Schadeclaim

Nadeelcompensatie krijgt u niet voor schade omdat de gemeente onzorgvuldig heeft gehandeld. Heeft u bijvoorbeeld schade aan uw auto door een gat in de weg? Dan kunt u geen nadeelcompensatie aanvragen. Wel kunt u dan de gemeente aansprakelijk stellen en een schadeclaim bij de gemeente indienen.

Kosten

U betaalt € 500 voor de aanvraag. Keert de gemeente de vergoeding uit? Dan krijgt u dit bedrag terug.

Hoe werkt het?

 • Vraag de vergoeding aan. Gebruik daarvoor het pdf-formulier. Stuur het formulier en alle documenten per post naar de gemeente Zwolle.  
 • Wilt u liever het formulier thuisgestuurd krijgen? Bel dan naar 14 038.

Hebben wij uw aanvraag ontvangen? Dan krijgt u bericht. Daarin staat of u € 500 wilt betalen. Heeft u dit gedaan? Dan nemen wij uw aanvraag in behandeling. In de ‘Algemene verordening nadeelcompensatie gemeente Zwolleexterne-link-icoon’ leest u hoe we dit doen.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor uw aanvraag van de vergoeding.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.