Vestigen in Zwolle

Als economisch knooppunt van Noord- en Oost-Nederland oefent Zwolle grote aantrekkingskracht uit op ondernemers om zich te vestigen. Dat doen we in samenwerking met de al gevestigde ondernemers, kennisinstellingen, makelaars, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars. Nieuwe vormen van ruimtegebruik (multifunctionaliteit) krijgen daarbij extra aandacht.