Parkeervergunning voor bewoners

Bewoners komen op een woonadres in aanmerking voor een bewonersvergunning. In sector 1 (Binnenstad Noord), sector 2 (Binnenstad Zuid), sector 6 (Eekhout), sector 7 (Stationsbuurt) en sector 12 (Assendorp) wordt vanwege de (zeer) hoge parkeerdruk maximaal één parkeervergunning per adres verleend. In de overige sectoren kunnen maximaal twee parkeervergunningen per adres worden verleend, als er een tweede bewoner met een motorvoertuig op een adres woont. Er worden geen twee vergunningen aan één persoon verleend.

Beschrijving

Bekijk de parkeersectoren op www.zwolle.nl/parkeervoorschrift

De uitgifte per adres wordt beperkt (tot 0 of 1 parkeervergunning) als:

 • u eigen parkeergelegenheid heeft, en/of:
 • op uw adres een 0- vergunningenafspraak van toepassing is, en/of;
 • u in een niet-zelfstandige woning in de binnenstad woont.

Bekijk de geokaartenexterne-link-icoon voor informatie over uw (toekomstige) adres. Als u niet in aanmerking komt voor een bewonersvergunning, kunt u een (duurder) ''Abonnement bewoners'' aanvragen.

Binnenstad

In de binnenstad (sector 1 en 2)  is een zeer hoge parkeerdruk, omdat er meer bewoners met een motorvoertuig zijn dan dat er parkeerplekken zijn. Veel bewoners van de binnenstad maken gebruik van de mogelijkheid om in plaats van een parkeervergunning op straat te kiezen voor een abonnement (sector 1 en 2) op een parkeeraccommodatie rondom het centrum. Hiermee vermijden ze de parkeerdruk in de binnenstad en/of kunnen ze het motorvoertuig op een overdekte parkeerplaats stallen.

Bijvoorbeeld parkeeraccommodatie:

 • Noordereiland
 • Katwolderplein
 • Emmawijk
 • Burgemeester van Roijensingel

De kosten van dit abonnement (sector 1 en 2) zijn gelijk aan die van een parkeervergunning. Op dit moment is er geen wachtlijst voor parkeervergunningen op straat of abonnementen.

Aanvraag

U kunt de parkeervergunning aanvragen via het parkeerloketexterne-link-icoon. Hier kunt u uw parkeervergunning ook wijzigen. 

Daarvoor logt u in via DigiD. U kunt DigiD aanvragen via www.digid.nlexterne-link-icoon

Let op! Om een parkeervergunning te kunnen aanvragen moet u ingeschreven staan in de BRP (Basis Registratie Personen) op een adres in het vergunninghoudergebied. Staat u nog niet ingeschreven op een adres in het gebied, dan moet u eerst uw verhuizing doorgeven. Pas als uw verhuizing is verwerkt in de BRP, kunt u een parkeervergunning aanvragen. 

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure?

Als u aan de standaardvoorwaarden voldoet, krijgt u direct een vergunning.

Als uw aanvraag niet aan de standaardvoorwaarden voldoet, kan het 1 tot 2 weken duren. U ontvangt hierover persoonlijk bericht.

Lease- of huurauto

Is het motorvoertuig een lease- of huurauto van een erkend autoverhuurbedrijf? Dan moet u een kopie van het lease- of huurcontract als bijlage bij de aanvraag doen.

U kunt zelf 24/7 uw wijzigingen doorgeven via het parkeerloketexterne-link-icoon

Voorwaarden

U moet als bewoner ingeschreven staan in de Basisregistratie personen (BRP) en houder van een motorvoertuig zijn.

Niet op álle adressen binnen de parkeersectoren kunt u een parkeervergunning krijgen.  Hiervoor zijn drie hoofdredenen:

 1. Er is privéparkeergelegenheid, en/of;
 2. Het betreft een niet-zelfstandige woning in het centrum, en/of;
 3. De zogenaamde 'nul-vergunnningenafspraak' is van toepassing.

Als u op een adres woont waarop dit van toepassing is, komt u niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

1. Privé parkeergelegenheid

Als uit onze gegevens blijkt dat er nu of voorheen privéparkeergelegenheid bij het adres is (geweest), kunt u voor dat adres geen parkeervergunning krijgen en kan de vergunning worden ingetrokken.

2. Niet-zelfstandige woning in het centrum

Een niet-zelfstandige woning heeft geen eigen toegang. Bewoners delen bijvoorbeeld hun keuken, douche en/of toilet met anderen.

3. Nulvergunningenafspraak

Als voor uw adres een nulvergunningenafspraak is gemaakt, kunt u geen parkeervergunning voor dat adres krijgen. Deze afspraak is door de gemeente gemaakt met de aanvrager van een omgevingsvergunning voor bouw, verbouw of wijziging van een gebouw. Bijvoorbeeld degene die het appartement(-encomplex) of huis heeft laten (ver)bouwen waarin u woont.

Parkeerdruk

Als de aanvrager niet genoeg of geen parkeerplaatsen op eigen terrein aanlegt, kan de gemeente toestemming geven voor een andere parkeeroplossing. Maar wel onder een voorwaarde: de gemeente geeft geen parkeervergunningen voor het parkeren in de openbare ruimte. Zo zorgen we ervoor dat er geen extra parkeerdruk ontstaat in de parkeersector. Met deze nulvergunningenafspraak kan het (bouw)plan wel doorgaan. De aanvrager/bouwer moet de bewoner/gebruiker informeren over deze afspraak met de gemeente.  

Een bewoner die niet in aanmerking komt voor een bewonersvergunning, kan wel een duurder ''Abonnement bewoners'' aanvragen voor een parkeeraccommodatie naar keuze rondom het centrum.

Wilt u weten of u voor uw (toekomstige) adres een parkeervergunning kunt aanvragen? Bekijk de kaart op Parkeren Op Eigen Terreinexterne-link-icoon (Poet arcgis.com).

Kosten

Voor de kosten van dit product, zie:Parkeertarievenexterne-link-icoon

Automatische betaling

Vraagt u een parkeervergunning aan?

Dan kunt u kiezen voor automatische betaling. Uw vergunning gaat meteen in en wordt elk jaar automatisch verlengd. In november ontvangt u een bericht over de betaling en wordt het bedrag afgeschreven. U kunt dit aangeven via het parkeerloketexterne-link-icoon. Als u niet automatisch betaalt, moet u de vergunning elk jaar zelf verlengen en betalen via iDeal in het parkeerloket.

Contact

Als u vragen heeft over uw vergunning, kijk dan (bij uw eigen gegevens) in uw digitaal parkeerloketexterne-link-icoon. Of kijk bij de veelgestelde vragen: veelgestelde vragen bewonersvergunning.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Bijzonderheden

Parkeervergunning wijzigen

Via het digitale loketexterne-link-icoon kunt u:

 • Uw parkeervergunning opzeggen
 • Een tijdelijk kenteken toevoegen
 • Een permanente kentekenwijziging doorgeven

Bewoners loggen in met DigiD. Bedrijven kunnen inloggen met eHerkenning.

Voorschriften

Zwolle streeft naar een goede balans tussen de verschillende voorzieningen voor haar bewoners in de wijken. Onderdeel hiervan zijn parkeerfaciliteiten. Om het parkeren te regelen, zijn er voorschriften voor een parkeervergunning en parkeerabonnement.

U kunt ze vinden op zwolle.nl/parkeervoorschrift