Seksinrichtingvergunning

Als u een seksinrichting en/of een escortbedrijf wilt runnen, heeft u een vergunning nodig. De gemeente hanteert een maximumstelsel. In totaal mogen er maximaal tien seksinrichtingen en escortbedrijven in Zwolle gevestigd zijn.

Beschrijving

Een seksinrichting

Voorbeelden van een seksinrichting zijn:

  • Erotische massagesalon
  • Seksbioscoop
  • Seksautomatenhandel
  • Sekstheater
  • Parenclub

Een escortbedrijf

Onder een escortbedrijf verstaan we: een persoon of een groep van (rechts)personen die bedrijfsmatig prostitutie aanbiedt. Deze prostitutie gebeurt op een andere plaats dan een bedrijfsruimte.

Aanvragen

Contact

Als u vragen heeft over deze vergunning neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Kosten

Voor de kosten van onderstaande vergunningen, zie de legestabel.

  • De kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag van de  vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf.
  • Als de vergunning eenmaal is verleend, is een vervolgaanvraag voldoende.
  • De kosten voor een vervolgaanvraag voor een seksinrichting of escortbedrijf.

  U moet een vervolgvergunning in principe eens in de 2 jaar aanvragen.

Beleid en wetgeving

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke beleidsregels:
Beleidsregel BIBOBexterne-link-icoon
Beleidsregel prostitutiebeleidexterne-link-icoon

Wetgeving:
wetten.overheid.nlexterne-link-icoon