euro-geld iconTegemoetkoming bij planschade

Volgens de Wet op de ruimtelijke ordening kunnen burgemeester en wethouders een tegemoetkoming (vergoeding) geven aan degene die planschade oploopt. Degene die de schade oploopt moet een aanvraag doen voor die tegemoetkoming.

Beschrijving

Wat is planschade?

Planschade is de financiële schade die u als persoon of bedrijf oploopt door een nieuw bestemmingsplan. Uw huis of stuk grond wordt dan minder waard. Of u derft inkomsten. Het nieuwe plan is gemaakt door de gemeente. Voorbeelden: 

  • op een aangrenzend stuk grond mag door een aanpassing van het bestemmingsplan ineens meer of anders worden gebouwd;
  • uw buurman mag zijn bedrijf uitbreiden, waardoor u minder prettig woont en uw woning minder waard wordt;
  • een aangepaste bestemming zorgt voor u tot een verlies aan inkomsten. 

Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking?

U kunt alleen een vergoeding krijgen voor schade die bestaat uit een verlies aan inkomsten of waardedaling van de onroerende zaak (de grond en de gebouwen op deze grond). De schade mag niet al op een andere wijze zijn vergoed (u kunt niet voor dezelfde schadeoorzaak verschillende vergoedingen ontvangen). Verder mag het niet zo zijn dat u, toen u eigenaar werd van de grond of het gebouw, al kon weten dat de schade eraan zat te komen.  

Is de waardevermindering van het stuk grond of het gebouw minder dan 2% van de oorspronkelijke waarde? Of minder dan 2% van uw jaarinkomen? Dan kunt u geen vergoeding krijgen. U heeft dan namelijk te maken met het ‘wettelijk normaal maatschappelijk risico’.

Aanvraag

We kunnen de aanvraag pas in behandeling nemen als het besluit dat de gemeente heeft genomen, waardoor u de schade oploopt, onherroepelijk is geworden. Het besluit staat dan vast. Er kan geen bezwaar of beroep meer tegen worden gedaan. Vanaf de datum dat het besluit onherroepelijk is, moet u binnen vijf jaar de aanvraag doen. Daarna kan dit niet meer. 

Hoe werkt het?

Gebruik voor uw aanvraag alléén onderstaande linkjes. De gemeente stuurt u een bericht als de aanvraag is ontvangen, en daarin staat de vraag of u € 300 wilt betalen. Als u dat heeft gedaan, geven we een onafhankelijke planschadeadviescommissie de opdracht om een advies over uw aanvraag te geven. 

U kunt uw aanvraag voor een tegemoetkoming doen als:

Behandeling aanvraag

U doet aanvraag bij het college van burgemeester en wethouders. De gemeente Zwolle houdt u op de hoogte van hoe het gaat met de behandeling van uw aanvraag. Als u meer wilt weten over hoe we uw aanvraag behandelen, kunt u kijken in de procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade. 

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle