Terugvordering en verhaal

Het kan zijn dat u een uitkering van de gemeente Zwolle ontvangt waar u (voor een deel) geen recht op heeft. Bijvoorbeeld omdat u inkomsten uit werk heeft ontvangen en uw inkomen hoger is geworden. Ook als er sprake is van bijstandsfraude moet u de gemeente een bedrag terugbetalen. De gemeente vraagt dan een bedrag van u terug.

Verrekenen

Als dat kan, verrekent de gemeente het bedrag dat u nog moet betalen.  Dit doet de gemeente bijvoorbeeld met het vakantiegeld dat u nog krijgt. Dit kan tot zes maanden nadat u uw inkomen heeft gekregen. Lukt dit niet, dan moet u het bedrag terug betalen. U ontvangt daarover altijd bericht van de gemeente Zwolle.

Twintig jaar

Tot twintig jaar na dato kan de gemeente nog een uitkering terugvorderen, daarna niet meer. Als het bedrag dat nog openstaat, is ontstaan door een administratieve vergissing van de gemeente is dit twee jaar. Bent u het niet eens met de terugvordering? Dan kunt u bezwaar maken.

Voorbeelden waarin de gemeente een uitkering terugvordert:

  • U heeft onterecht  te veel bijstand ontvangen
  • U lost uw lening niet af zoals afgesproken
  • U heeft onterecht een voorschot op een uitkering gekregen
  • U blijkt achteraf toch genoeg financiële middelen te hebben, waardoor u geen recht had op bijstand
  • U ontving bijstand van de gemeente Zwolle voor bepaalde kosten, maar heeft voor die kosten een vergoeding van een andere organisatie gekregen.

Verhaal

Daarnaast kan de gemeente de gegeven bijstand terugeisen van iemand anders. Het gaat dan om personen die zich niet (helemaal) houden aan hun onderhoudsplicht, bijvoorbeeld ex-partners. Dit heet verhaal, want de gemeente verhaalt een bedrag op een persoon.

U kunt via onze website uw verhaalsbijdrage berekenen.

Heeft u een brief gekregen van de gemeente Zwolle over terugvordering of verhaal? Hier leest u alles over het terugbetalen van een bedrag.