Premie voor buurtinitiatieven

Bewoners nemen op allerlei plekken initiatieven om iets te verbeteren in hun wijk, buurt of straat. De gemeente helpt u graag bij dit soort acties, ook financieel.

Voor de uitvoering van deze goede ideeën van wijkbewoners en -organisaties heeft de gemeente Zwolle verschillende potjes geld beschikbaar.

Buurtbonus

Om voor een bijdrage uit de Buurtbonus in aanmerking te komen moet uw plan/idee bijdragen aan één (of meerdere) wijkopgaves. Elke wijk heeft een eigen wijkopgave: thema's waar extra aandacht aan besteed moet worden.

Meer informatie

Premie op actie

Met Premie op Actie stimuleert de gemeente bewoners om zelf initiatieven te ontplooien die uw straat of buurt een opkikker geven. Denk bijvoorbeeld aan sociale initiatieven als het organiseren van een muziek-swingavond met muzikanten uit de wijk of het opfleuren van het aangezicht van uw straat. Het initiatief hoeft geen bijdrage te leveren aan een van de wijkopgaves, dus biedt deze premie meer mogelijkheden.

Meer informatie

Groene fondsen

De Groene Loper ondersteunt bewoners jaarlijks met het aanvragen van subsidie bij het Oranjefonds en stelt regelmatig zaden en bollen beschikbaar aan bewoners die hun straat willen vergroenen.

Natuur en Milieu Overijssel heeft een overzicht gemaakt met verschillende fondsen voor het vergroenen van de buurt.

Overzicht fondsen groene bewonersinitiatieven

BuurtCultuurFonds

Iedereen met een creatief of cultureel plan voor een buurtactiviteit, kan ook een aanvraag in dienen voor een bijdrage uit het BuurtCultuurFonds. Uw aanvraag doet u bij Stadkamer die hiervoor subsidie van de gemeente Zwolle ontvangt.

Meer informatie

Subsidie

Er zijn verschillende susbsidieregelingen waarmee bewoners, vrijwilligers, jongeren, studenten en organisaties activiteiten kunnen organiseren.

Meer informatie

Subsidies en fondsen voor groene bewonersinitiatieven

Natuur en Milieu Overijssel heeft het Fonds Lokaal Initiatief. Inwoners en organisaties uit Overijssel kunnen een bijdrage aanvragen als ze ideeën op het gebied van natuur en milieu willen uitvoeren.

Klimaatsubsidie

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een speciale klimaatsubsidie voor gezamenlijke initiatieven van inwoners, (wijk)verenigingen, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen. Hiermee wil het waterschap acties om de eigen straat en leefomgeving ‘klimaat-proof’ in te richten stimuleren en ondersteunen. De maximale subsidie per initiatief is 50% van de kosten, met een maximum bijdrage van €10.000,-.

Meer informatie

Oranjefonds

Draag je bij aan het sociale gezicht van Zwolle. Je ziet waar het beter kan en ontwikkelt activiteiten, als vrijwilliger of als professional? Organiseer je activiteiten op burendag? Klop eens aan bij het Oranjefonds.

Wijkfondsen

Bij het wijkfonds Fonsz kunnen bewoners uit de wijk Dieze Oost een aanvraag indienen om geld te krijgen voor kleine plannen of grote dromen. Serieus, creatief, praktisch, groen, samen, besparend, gezond, behulpzaam, handig, sportief, leerzaam, schoon, digitaal.  Alle ideeën van jong en oud zijn welkom. Als het maar een waardevol idee is voor én door de bewoners en voor de wijk Dieze-Oost. www.wijkfondsdiezeoost.nl.

Voor bewoners uit Holtenbroek is er de stichting Wijkfonds Holtenbroek. Bewoners uit Holtenbroek kunnen voor de inrichting van de buitenruimte, materiaal en activiteiten een aanvraag doen bij dit wijkfonds voor een financiële bijdrage. kvanarkens@hotmail.com 

Ideeën

Op de MijnWijk vindt u meer initiatieven van bewoners die kosteloos of met een bijdrage zijn gerealiseerd.