Geboorteaangifte

Geboorteaangifte

De geboorte van een kind moet binnen drie dagen worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar het kind is geboren. Bevat de drie-dagen-termijn een zaterdag en/of zondag? En is eerder aangifte doen niet mogelijk? Dan doet u de eerstvolgende werkdag aangifte.

De geboorteaangifte doet één van de ouders. Of een persoon die bij de geboorte aanwezig was als de ouders zijn verhinderd.

Geboorteakte

Bij de aangifte maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. De geboorteakte is een authentieke akte en geldt als een bewijsstuk van de geboorte van uw kind. Bij de aangifte geeft u de volledige namen van het kind op. Als de akte is ondertekend kunnen de namen niet zo maar worden gewijzigd. Let er dus goed op dat u de juiste namen laat opnemen en lees de akte goed door voor ondertekening. De geboorteakte blijft altijd bewaard in de gemeente waar het kind is geboren.

De gegevens van de geboorteakte worden vervolgens verwerkt in de gemeentelijke Basisregistratie personen (BRP). De woongemeente stuurt de ouder(s) een kennisgeving van het toegekende BSN (burgerservicenummer) en een overzicht van de opgenomen gegevens, de zogenaamde persoonslijst. Door verwerking in de BRP (voorheen GBA) krijgen verschillende instanties, zoals de Sociale Verzekeringsbank, automatisch bericht van de geboorte van uw kind.

Juridische ouderschap bij twee vrouwen

Als een kind wordt geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van de moeder met een vrouw, is de vrouw alleen automatisch juridisch moeder van het kind als bij de geboorteaangifte een anonieme donorverklaring wordt getoond. Erkenning is dan niet nodig. Is er sprake van een bekende donor, dan kan de vrouw het kind erkennen. Meer informatie is te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Geboorteaangifte van kinderen die in Zwolle zijn geboren, kan op het Stadskantoor worden gedaan. Van kinderen die in ziekenhuis Isala zijn geboren, is het ook mogelijk geboorteaangifte in het ziekenhuis te doen.

Aangifte op Stadskantoor

Geboorteaangifte is alleen mogelijk op afspraak.

Openingstijden publieksbalies

Let op: u kunt alleen op afspraak terecht.
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur donderdag tot 19.00 uur. Maak een afspraak

Wat u mee moet nemen bij de geboorteaangifte:

  • ingevuld aangifteformulier. Dit formulier kunt u hieronder downloaden en thuis alvast invullen. Als u dit formulier niet heeft meegenomen, vult u bij de aangifte het formulier in.
  • legitimatiebewijs;
  • kaartje met geboortegegevens van de verloskundige/ziekenhuis.

Aangifte in Ziekenhuis Isala

Geboorteaangifte van kinderen die in ziekenhuis Isala zijn geboren, kan daar worden gedaan. Dit kan alleen op afspraak. Een afspraak hiervoor maakt u bij de Kraamafdeling. De verpleegkundige die bij de geboorte van uw kind aanwezig was, kan dit voor u regelen.

Openingstijden Isala-geboorteloket

  • maandag van 8.30 uur tot 16.15 uur
  • dinsdag t/m vrijdag 8.30 uur tot 12.00 uur

aangifte geboorte.pdf

Indien van toepassing:

  • trouwboekje of partnerschapsboekje;
  • anonieme donorverklaring
  • erkenningsakte;
  • akte van naamskeuze.

Als u vragen heeft over de aangifte neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Aangifte doen van geboorte is een wettelijke verplichting en daarom kosteloos

Beleid en Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl