Geboorteaangifte

Geboorteaangifte

U moet de geboorte van uw kind binnen drie dagen aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar het kind is geboren.

Zaterdag en/of zondag

Valt er een zaterdag en/of zondag in die drie-dagen-termijn? En is eerder aangifte doen niet mogelijk? Dan doet u de eerstvolgende werkdag aangifte.

Ouders

Eén van de ouders doet de geboorteaangifte. Als de ouders zijn verhinderd, mag iemand die bij de geboorte aanwezig was dat doen.

Geboorteakte

Bij de aangifte maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. De geboorteakte is een authentieke akte, een bewijsstuk van de geboorte van uw kind.

Juiste namen

Bij de aangifte geeft u de volledige namen van het kind op. Als de akte is ondertekend kunnen de namen niet zo maar worden gewijzigd. Let er dus goed op dat u de juiste namen laat opnemen en lees de akte goed door voor ondertekening. De geboorteakte blijft altijd bewaard in de gemeente waar het kind is geboren.

BRP

De gegevens van de geboorteakte worden verwerkt in de gemeentelijke Basisregistratie personen (BRP). De gemeente waarin de ouders wonen, stuurt hen:

 • een kennisgeving van het toegekende BSN (burgerservicenummer)
 • een overzicht van de opgenomen gegevens, de zogenaamde persoonslijst.

Door verwerking in de BRP (voorheen GBA) krijgen verschillende instanties automatisch bericht van de geboorte van uw kind. Bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank.

Is uw kind niet Nederlands?

Dan moet u een verblijfsvergunning aanvragen voor uw kind.

Juridische ouderschap bij twee vrouwen

Bent u getrouwd met een vrouw of heeft u een geregistreerd partnerschap met een vrouw? En krijgt u samen een kind? Dan geldt het volgende:

 • Degene die het kind niet heeft gedragen, wordt juridisch moeder van het kind als u bij de geboorteaangifte een anonieme donorverklaring toont. Erkenning is dan niet nodig.
 • Is er sprake van een bekende donor, dan kan de vrouw die het kind niet gedragen heeft, het erkennen. Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid.
Geboorteaangifte van kinderen die in Zwolle zijn geboren, kan op het Stadskantoor. Van kinderen die in ziekenhuis Isala zijn geboren, is het ook mogelijk geboorteaangifte in het ziekenhuis te doen.

Aangifte op Stadskantoor

Maak direct uw afspraak

Wat u mee moet nemen bij de geboorteaangifte:

 • Het ingevulde aangifteformulier. Dit formulier kunt u hieronder downloaden en thuis alvast invullen. Als u dit formulier niet heeft meegenomen, vult u bij de aangifte het formulier in.
 • Legitimatiebewijs;
 • Kaartje met geboortegegevens van de verloskundige/ziekenhuis.

Aangifte in Ziekenhuis Isala

Is uw kind in het ziekenhuis Isala geboren? Dan kunt u ook daar geboorteaangifte doen. Dit kan alleen op afspraak. Deze maakt u bij de Kraamafdeling. De verpleegkundige die bij de geboorte van uw kind aanwezig was, kan dit voor u regelen.

Openingstijden Isala-geboorteloket

 • maandag van 8.30 uur tot 16.15 uur
 • dinsdag t/m vrijdag 8.30 uur tot 12.00 uur

aangifte geboorte.pdf

Indien van toepassing neemt u het volgende ook mee:

 • trouwboekje of partnerschapsboekje;
 • anonieme donorverklaring
 • erkenningsakte;
 • akte van naamskeuze.

Als u vragen heeft over de aangifte neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Aangifte doen van geboorte is een wettelijke verplichting en daarom kosteloos (gratis).

Beleid en Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl