Geboorteaangifte

Geboorteaangifte

U moet de geboorte van uw kind binnen drie dagen aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar het kind is geboren.

Zaterdag en/of zondag

Valt er een zaterdag en/of zondag in die drie-dagen-termijn? En is eerder aangifte doen niet mogelijk? Dan doet u de eerstvolgende werkdag aangifte.

Ouders

Eén van de ouders doet de geboorteaangifte. Als de ouders zijn verhinderd, mag iemand die bij de geboorte aanwezig was dat doen.

Geboorteakte

Bij de aangifte maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. De geboorteakte is een authentieke akte, een bewijsstuk van de geboorte van uw kind.

Juiste namen

Bij de aangifte geeft u de volledige namen van het kind op. Als de akte is ondertekend kunnen de namen niet zo maar worden gewijzigd. Let er dus goed op dat u de juiste namen laat opnemen in de geboorteakte. De geboorteakte blijft altijd bewaard in de gemeente waar het kind is geboren.

BRP

De gegevens van de geboorteakte worden verwerkt in de Basisregistratie personen (BRP). De gemeente waarin de ouders wonen, stuurt hen:

 • een kennisgeving van het toegekende BSN (burgerservicenummer)
 • een overzicht van de opgenomen gegevens, de zogenaamde persoonslijst.

Door verwerking in de BRP krijgen verschillende instanties automatisch bericht van de geboorte van uw kind. Bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank. Uw zorgverzekeraar moet u zelf inlichten.

Is uw kind niet Nederlands?

Dan moet u een verblijfsvergunning aanvragen voor uw kind.

Juridische ouderschap bij twee vrouwen

Bent u getrouwd met een vrouw of heeft u een geregistreerd partnerschap met een vrouw? En krijgt u samen een kind? Dan geldt het volgende:

 • Degene die het kind niet heeft gedragen, wordt juridisch moeder van het kind als u bij de geboorteaangifte een anonieme donorverklaring toont. Erkenning is dan niet nodig. Het kind krijgt automatisch de geslachtsnaam van de meemoeder, of dezelfde geslachtsnaam als het andere gezamenlijke kind
 • Is er sprake van een bekende donor, dan kan de vrouw die het kind niet gedragen heeft, het erkennen. Bij de erkenning van het eerste gezamenlijke kind kunt u de geslachtsnaam van het kind kiezen. Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid.
Geboorteaangifte van kinderen die in Zwolle zijn geboren, kunt u digitaal doen of op het Stadskantoor. Van kinderen die in ziekenhuis Isala zijn geboren, is het ook mogelijk geboorteaangifte in het ziekenhuis te doen.

Vanaf 1 april 2020 hoeft de aangever de geboorteakte niet meer te ondertekenen.

 

Digitaal geboorteaangifte kan

 • Alleen door de ouder(s) van het kind
 • Ouder(s) moeten zijn geregistreerd in de BRP
 • Ouder(s) moeten een DigiD hebben
 • U moet verplicht het kaartje van de verloskundige of ziekenhuis met de gegevens van het kind uploaden
 • Is het kind voor de geboorte erkend of hebt u voor de geboorte naamskeuze gedaan, dan is het verplicht de erkenningsakte of akte van naamskeuze te uploaden.

Doet u digitaal aangifte, dan ontvangt de moeder van de gemeente waar zij is opgenomen in de basisadministratie een overzicht van de opgenomen gegevens en het burgerservicenummer van het kind.

Op de website van het RIVM vindt u informatie over de hielprik- en gehoorscreening bij pasgeborenen.

Geef de geboorte van uw kind online door

Aangifte op Stadskantoor

Als u de geboorteaangifte op het Stadskantoor wilt doen, dan kunt een afspraak maken.

Wat u mee moet nemen bij de geboorteaangifte:

 • Het ingevulde aangifteformulier. Dit formulier kunt u hieronder downloaden en thuis alvast invullen. Als u dit formulier niet heeft meegenomen, vult u bij de aangifte het formulier in.
 • Legitimatiebewijs;
 • Kaartje met geboortegegevens van de verloskundige/ziekenhuis.

Aangifte in Isala niet mogelijk

LET OP: het is in verband met de coronamaatregelen tijdelijk niet mogelijk om bij het geboorteloket in Isala Zwolle geboorteaangifte te doen. 

Indien van toepassing neemt u het volgende ook mee:

 • trouwboekje of partnerschapsboekje;
 • anonieme donorverklaring
 • erkenningsakte;
 • akte van naamskeuze.

Als u vragen heeft over de aangifte neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Aangifte doen van geboorte is een wettelijke verplichting en daarom kosteloos (gratis).

Beleid en Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl