Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u niet ver lopen? Maar gebruikt u wel een auto? Vraag dan een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aan.

Dicht bij huis

Met deze kaart kunt u dicht bij huis parkeren. Of op een handige plek bij uw werk, de supermarkt, arts of bibliotheek. Met een GPK mag u daar parkeren. Dat is meestal gratis. Op de pagina Parkeren gehandicapten leest u waar en wanneer dit kan

Met de kaart kunt u ook op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren in de hele Europese Unie.

Er zijn drie soorten parkeerkaarten

Soorten gehandicaptenparkeerkaarten
Soort Voor wie Informatie
Bestuurderskaart U bent gehandicapt en bestuurt zelf een voertuig. Bijvoorbeeld een auto of brommobiel.
 • Op deze kaart staat de letter B.
 • De kaart is niet gebonden aan een kenteken, maar aan u als persoon.
 • U kunt de kaart voor elk voertuig gebruiken.
Passagierskaart U bent gehandicapt, maar rijdt niet zelf in een voertuig.
 • Op deze kaart staat de letter P.
 • De kaart is niet gebonden aan een kenteken, maar aan u als persoon.
 • Als u niet meerijdt, mag deze kaart niet worden gebruikt
Instellingenkaart Voor instellingen die gehandicapte bewoners vervoeren Met deze kaart is het niet nodig om voor iedere bewoner apart een kaart aan te vragen.

 

Bestuurderskaart

U kunt een bestuurderskaart aanvragen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u bent inwoner van Zwolle.
 • u heeft een geldig rijbewijs.
 • u kunt niet meer dan 100 meter aan één stuk zelfstandig lopen met hulpmiddelen zoals een stok, krukken of rollator. Dit is al minstens 6 maanden zo.
 • of u bent blijvend aan een rolstoel gebonden.
 • of u heeft andere ernstige beperkingen die u kunt aantonen.

Passagierskaart

U kunt een passagierskaart aanvragen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u bent inwoner van Zwolle.
 • u bent voor het vervoer van deur tot deur altijd afhankelijk van een bestuurder.
 • u kunt niet meer dan 100 meter aan één stuk zelfstandig lopen met hulpmiddelen als een stok, krukken of rollator. Dit is al minstens 6 maanden zo.
 • of u bent blijvend aan een rolstoel gebonden.
 • of u hebt andere ernstige beperkingen die u kunt aantonen.

Kinderen kunnen ook een passagierskaart krijgen. Zij moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Instellingenkaart

U kunt als zorginstelling een instellingenkaart aanvragen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De instelling moet in Zwolle zitten.  
 • De voertuigen waarvoor u de parkeerkaart aanvraagt, moeten op naam van de instelling staan.  
 • U mag de kaart alleen gebruiken voor het vervoer voor mensen met een handicap die in de instelling wonen.

 

Als u een gehandicaptenparkeerkaart wilt:

 • aanvragen
 • verlengen
 • vervangen
 • wijzigen
 • beëindigen

kunt u dat hier digitaal doen:

Formulier gehandicaptenparkeerkaart

Let op: Hiervoor heeft u DigiD nodig als belanghebbende. Heeft u nog geen DigiD? Kijk dan op www.digid.nl.

Vraagt u aan namens een instelling óf lukt het u niet de aanvraag of melding digitaal te doen? Bel ons dan op 14038.

Medische gegevens

Om te bepalen of u een GPK kunt krijgen, heeft de gemeente medische gegevens nodig. Daaruit moet blijken dat u een (blijvende) handicap heeft. Hebben wij niet genoeg medische gegevens? Dan krijgt u van een onafhankelijke medische keuringsinstantie een oproep voor een keuring. Het medische advies bepaalt of u wel of geen GPK krijgt.

Verlengen

Heeft u al een GPK die u van de gemeente Zwolle heeft gekregen? En is de kaart binnenkort niet meer geldig? Vraag dan verlenging aan via bovenstaande link. Doe dat op tijd: het liefst tussen de 1 en 2 maanden vóór de einddatum.  

 

 

Als u vragen heeft over deze parkeerkaart neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

De gehandicaptenparkeerkaart en het verlengen van deze kaart kost geld.

Zie tarieven

Vermissing of diefstal van uw GPK

 • Als uw GPK is vermist (u bent hem kwijt), dan moet u dit aan ons laten weten. U krijgt dan een nieuwe kaart.
 • Als uw GPK is gestolen, dan moet u dit laten weten bij de politie. Pas daarna kunnen wij u een nieuwe kaart geven.
 • Als u een nieuwe parkeerkaart wilt aanvragen gaat u naar de tab 'Aanvraag, melding of wijziging' (zie bovenaan de pagina) en vult u het digitale formulier in.

Voor het vervangen van een GPK betaalt u evenveel als voor het verlengen van een GPK.

Beleid & wetgeving

Bij dit product gaan we uit van de landelijke wetgeving en/of plaatselijke regels.

Wetgeving:
wetten.overheid.nl

Voor de regels over parkeren buiten Zwolle kunt u terecht bij de betreffende gemeenten of op www.gehandicaptenparkeerkaart.nl.

Meer informatie over het aanvragen van een GPK kunt u ook vinden op www.rijksoverheid.nl.