Zwolle Gezonde Stad

Een gezonde leefstijl aantrekkelijk en gemakkelijk maken voor alle Zwollenaren. Dat is het doel van Zwolle Gezonde Stad.

Zwolle Gezonde Stad gaat over gezond gedrag. Gezond eten, voldoende bewegen en matig met alcohol. Maar ook over een gezonde omgeving en gezonde zorg. Veel partijen in de stad zetten zich hiervoor in. En met succes!

Successen

Zwolle Gezonde Stad kent vele successen. Een paar voorbeelden:  

  • Zwolle heeft minder basisschoolkinderen met overgewicht, dankzij de JOGG-aanpak. (Zwolle was overigens de eerste JOGG-stad van Nederland.)
  • Buurtsportcoaches stimuleren ouderen om meer te bewegen. Bijvoorbeeld om de beweegtuin te gebruiken.
  • Kinderen en volwassenen met overgewicht leren bij LEFF regie te nemen over hun leefstijl.
  • Wekelijks doen tientallen ouderen mee met Fiets & Geniet.  
  • Huisartsen geven soms Welzijn op Recept: zij verwijzen de patiënt naar welzijnsactiviteiten, waardoor die zelf actief zijn gezondheid en welzijn kan verhogen.
  • Voor jongere kinderen is er o.a. Kaboutersport.
  • Jongeren en organisaties hebben samen Sutu’s neergezet: interactieve voetbalmuren.
  • Partners van Zwolle Gezonde Stad hebben het stimuleren van een gezonde leefstijl opgenomen in hun beleid en uitvoeringsprogramma.
  • Zwolle heeft relatief veel scholen met een Gezonde School vignet.
  • Zwolle zet gericht in op het stimuleren van de gezonde sportkantine, a.d.h.v. sociaal marketingonderzoek.

Samen met inwoners

Zwolle Gezonde Stad wil gezondheidsverschillen verkleinen. Daarom richten we ons vooral op de wijken waar inwoners een minder goede gezondheid hebben. Die wijkaanpak werpt zijn vruchten af. Binnenkort kunnen we zelfs op buurtniveau aan de slag. Samen met buurtbewoners gaan we in gesprek. Zodat een gezonde leefstijl nog makkelijker en aantrekkelijker wordt.   

Genomineerd!

Zwolle Gezonde Stad is genomineerd voor de Make the Move Award 2017. Op onze mooie moves zijn we trots. Steeds meer inwoners, organisaties, bedrijven zetten zich samen met de gemeente in voor een gezonde leefstijl. We richten ons niet alleen op gezonde voeding en voldoende bewegen, maar inmiddels ook op alcoholpreventie. Jongeren konden al langer meedoen, maar ook voor ouderen zijn er intussen veel mogelijkheden.

Onze volgende move is dat we van een stadsdeelgerichte naar een wijk- of buurtgerichte aanpak gaan. Dat kunnen we doen omdat we eind 2017 de benodigde informatie ook op buurtniveau beschikbaar hebben. De daaropvolgende move betreft onze laaggeletterde inwoners. En als we de award winnen, dan zetten we die speciaal in om de gezondheid van laaggeletterden te verbeteren.

doelstellingen-zwolle-gezonde-stad-2017-2021.pdf