Bijstandsuitkering

Wanneer u niet de  financiële middelen heeft om de dagelijkse, noodzakelijke kosten zoals huur, elektriciteit en eten te betalen, komt u mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering. De bijstandsuitkering is bedoeld als een tijdelijk inkomen. U moet zo snel mogelijk weer een zelfstandig inkomen hebben. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. Als het nodig is krijgt u hulp bij het vinden van een baan.

* Let op: ben je jonger dan 27 jaar, kijk dan op Bijstandsuitkering jonger dan 27 jaar.

Waar vraagt u aan
Een bijstandsuitkering vraagt u aan bij UWV via werk.nl. Dit gaat met behulp van DigiD.

Legitimatie
U heeft een geldig identiteitsbewijs nodig. Dit mag geen rijbewijs zijn.

Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan
Wanneer u een bijstandsuitkering aanvraagt bij UWV via werk.nl, wordt u daarna binnen 5 werkdagen gebeld door de gemeente Zwolle. Er wordt dan een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek wordt samen met u gekeken naar uw mogelijkheden om snel betaald werk te vinden. Als die mogelijkheden er zijn, wordt alles in het werk gesteld om deze op korte termijn te benutten.

Als u niet genoeg geld hebt om van te leven en zelf niet snel voor voldoende inkomsten kunt zorgen, dan wordt de uitkeringsaanvraag verder in gang gezet. Het is mogelijk dat hiervoor een nieuwe afspraak met u wordt gemaakt met een Consulent Inkomen. Deze handelt u aanvraag ook af. Daarnaast begeleidt de Consulent Werk u bij activiteiten die uw kans op een betaalde baan vergroten.

Online aanvragen met DigiD
Bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl

Gegevens UWV Werkbedrijf

Bezoekadres
UWV Werkbedrijf
Hanzelaan 180
8017 JG, Zwolle

Postadres
Postbus 616
8000 AP, Zwolle

Contact
Tel. 0900-9294

E-mail klantenservice.zwolle@uwv.nl

  • U woont rechtmatig in Nederland
  • U heeft, mits van toepassing, een verblijfsstatus waarmee u aanspraak kunt maken op een bijstandsuitkering
  • U bent tussen de 18 en de AOW-gerechtigde leeftijd
  • Het gezamenlijke inkomen van u en / of uw eventuele partner mag niet hoger zijn dan de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm
  • Uw vermogen is niet hoger dan toegestaan volgens de Participatiewet
  • U bent niet gedetineerd
  • U ontvangt geen studiefinanciering
  • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering

Alle voorwaarden vindt u op: wetten.overheid.nl

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie over de Participatiewet vindt u op rijksoverheid.nl

De hoogte van de uitkeringen leest u op Normen Participatiewet

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl