Bijstandsuitkering

Heeft u geen of weinig inkomen? Dan kan een bijstandsuitkering u tijdelijk helpen als u niet genoeg geld heeft om van te leven. Met de bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten betalen zoals huur, elektriciteit en eten.

De bijstandsuitkering is bedoeld als een tijdelijk inkomen. U moet zo snel mogelijk weer een zelfstandig inkomen hebben. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. Als het nodig is, krijgt u hulp bij het vinden van een baan.

  • U woont rechtmatig in Nederland
  • U heeft, als dat van toepassing is, een verblijfsstatus.
  • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Het inkomen van u en/of uw eventuele partner is niet hoger dan de bijstandsnorm die voor u geldt. De bijstandsnormen vindt u hier.
  • Uw vermogen is niet hoger dan de Participatiewet toestaat.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
  • U ontvangt geen studiefinanciering.
  • U kunt geen andere uitkering aanvragen.
  • U heeft basiskennis van de Nederlandse taal. Of u doet moeite om de Nederlandse taal beter te leren

Alle voorwaarden vindt u op: wetten.overheid.nl

Online aanvragen
U kunt een bijstandsuitkering online aanvragen bij UWV via werk.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Nadat u de bijstandsuitkering heeft aangevraagd bij UWV, belt een medewerker van de gemeente Zwolle u binnen 5 werkdagen. U maakt dan een afspraak voor een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek bekijkt u samen uw mogelijkheden om snel betaald werk te vinden. Als die mogelijkheden er zijn, verwachten wij dat u daarmee op korte termijn aan de slag gaat.

Als u niet genoeg geld hebt om van te leven en zelf niet snel voor voldoende inkomsten kunt zorgen, dan zet de gemeente de uitkeringsaanvraag verder in gang. Het is mogelijk dat de Consulent Inkomen hiervoor een nieuwe afspraak met u maakt. Deze persoon handelt uw aanvraag ook af. De Consulent Werk begeleidt u bij activiteiten die uw kansen op een betaalde baan vergroten.

Gegevens UWV Werkbedrijf

Bezoekadres
UWV Werkbedrijf
Hanzelaan 180
8017 JG, Zwolle

Postadres
Postbus 616
8000 AP, Zwolle

Contact
Tel. 0900-9294

E-mail klantenservice.zwolle@uwv.nl

Als u een uitkering aanvraagt, kan het een tijdje duren voordat u geld ontvangt. Daarom krijgt u binnen vier weken na uw aanvraag een voorschot. U kunt ook zelf vragen om een voorschot. Neem dan contact op met de consulent Inkomen die uw aanvraag behandelt. U moet dan wel alle noodzakelijke gegevens aan ons hebben doorgegeven.

U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht hebt op bijstand. Een voorschot moet u terugbetalen. De gemeente verrekent het voorschot met uw bijstandsuitkering.

Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Lees dan op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Meer informatie over de Participatiewet vindt u op rijksoverheid.nl

De hoogte van de uitkeringen leest u op Normen Participatiewet

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl