Bijstandsuitkering

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u weinig of geen inkomen heeft en niet genoeg geld om van te leven. Met de bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten betalen zoals huur, elektriciteit en eten.

Tijdelijk

De bijstandsuitkering is tijdelijk. U moet zo snel mogelijk weer een zelfstandig inkomen hebben. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. Als het nodig is, krijgt u hulp bij het vinden van een baan.

Voorwaarden voor een bijstandsuitkering:

  • U woont rechtmatig in Nederland
  • U heeft, als dat van toepassing is, een verblijfsstatus.
  • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Het inkomen van u en/of uw eventuele partner is niet hoger dan de bijstandsnorm die voor u geldt. De bijstandsnormen vindt u hier.
  • Uw vermogen is niet hoger dan de Participatiewet toestaat.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
  • U ontvangt geen studiefinanciering.
  • U kunt geen andere uitkering aanvragen.
  • U heeft basiskennis van de Nederlandse taal. Of u doet moeite om de Nederlandse taal beter te leren

Alle voorwaarden vindt u op: wetten.overheid.nl

Online aanvragen

U kunt een bijstandsuitkering online aanvragen bij UWV via werk.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Zwolle

Nadat u de bijstandsuitkering heeft aangevraagd bij UWV, belt een medewerker van de gemeente Zwolle u binnen 5 werkdagen. U maakt dan een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bekijkt u samen uw mogelijkheden om snel betaald werk te vinden. Zijn die mogelijkheden er? Dan verwachten wij dat u daarmee op korte termijn aan de slag gaat.

Consulent

Als u niet genoeg geld hebt om van te leven, zet de gemeente uw uitkeringsaanvraag verder in gang. De Consulent Inkomen maakt vervolgens een nieuwe afspraak met u. Deze persoon handelt uw aanvraag ook af. De Consulent Werk begeleidt u bij activiteiten die uw kansen op een betaalde baan vergroten.

Gegevens UWV Werkbedrijf

Bezoekadres
UWV Werkbedrijf
Hanzelaan 180
8017 JG, Zwolle

Postadres
Postbus 616
8000 AP, Zwolle

Contact
Tel. 0900-9294

E-mail klantenservice.zwolle@uwv.nl

Als u een uitkering aanvraagt, kan het een tijdje duren voordat u geld ontvangt. Daarom krijgt u binnen 4 weken na uw aanvraag een voorschot.

Zelf voorschot vragen

U kunt ook zelf vragen om een voorschot. Neem dan contact op met de Consulent Inkomen die uw aanvraag behandelt. U moet dan wel alle noodzakelijke gegevens aan ons hebben doorgegeven.

Geen voorschot

U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht hebt op bijstand. Een voorschot moet u terugbetalen. De gemeente verrekent het voorschot met uw bijstandsuitkering.

Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Lees dan op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Meer informatie over de Participatiewet vindt u op rijksoverheid.nl

De hoogte van de uitkeringen leest u op Normen Participatiewet

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl