Tarief op restafval

Vanaf 1 januari 2023 gaat de gemeente Zwolle een tarief op restafval invoeren: inwoners die hun afval goed scheiden gaan minder afvalstoffenheffing betalen dan inwoners die slechter scheiden. Met het tarief op restafval wil de gemeente inwoners aanmoedigen hun afval beter te scheiden, om zo min mogelijk restafval over te houden.

Beter scheiden, minder restafval

We zien dat Zwollenaren gemiddeld nu nog 180 kilo restafval per persoon per jaar aanbieden. Daarin zit nog veel materiaal dat ook hergebruikt kan worden als grondstof voor nieuwe producten. Als we dit goed scheiden, kunnen we het hergebruiken en blijft nog maar weinig restafval over dat we tegen hoge kosten moeten laten verbranden. De landelijke doelstelling, waar ook Zwolle zich aan verbonden heeft, is om de hoeveelheid restafval terug te brengen naar maximaal 100 kilo per persoon per jaar. De praktijk leert dat mensen bereid en in staat zijn afval beter te scheiden als daar een financiële prikkel aan verbonden is.

Hoe werkt het tarief

Ieder huishouden betaalt afvalstoffenheffing. In 2022 bestaat dat nog uit één vast bedrag (met een onderscheid tussen een- of meerpersoonshuishoudens). Vanaf 1 januari 2023 delen we de afvalstoffenheffing op in een vast deel en een variabel deel. U heeft zelf invloed op de hoogte van het variabele deel. Dat werkt als volgt: U betaalt aan het begin van het jaar het vaste deel én een voorschot (vooruitbetaling) van het variabele deel. Aan het einde van het jaar kunt u een deel van dat voorschot terugkrijgen. Maar het kan ook zijn dat u moet bijbetalen. Dit hangt af van hoeveel restafval u in dat jaar heeft aangeboden. Vooraf bepalen we hoe vaak u restafval kunt aanbieden zonder dat u bijbetaalt of geld terugkrijgt. Als u minder vaak restafval aanbiedt, dan krijgt u een deel van het voorschot terug. Biedt u vaker restafval aan, dan betaalt u bij.

Door goed te scheiden, hoeft u minder vaak restafval aan te bieden en kunt u het variabele deel van uw afvalstoffenheffing dus omlaag brengen.

Ondersteuning voor Zwollenaren met extra restafval 

Daarbij houden we rekening met bijzondere doelgroepen en mensen die buiten hun eigen invloed extra restafval hebben. Zo komen er speciale (gratis) containers voor luiers of incontinentiemateriaal en komen chronisch zieke inwoners in aanmerking voor een gratis haalservice voor hun medisch afval (dat zij niet bij de apotheek kunnen inleveren). Ook zijn er regelingen voor mensen met een kleine beurs, inwoners die niet in staat zijn zelf hun afval weg te brengen en Zwollenaren die ons helpen zwerfafval op te ruimen of die een afvalbak geadopteerd hebben.

Veelgestelde vragen tarief op restafval