Tarief voor restafval

Vanaf 1 januari 2023 gaat de gemeente Zwolle een tarief invoeren op restafval. Met het tarief op restafval wil de gemeente inwoners aanmoedigen hun afval beter te scheiden. Inwoners krijgen geld terug wanneer ze minder dan een bepaald aantal keer per jaar restafval weggooien. Gooien ze vaker restafval weg, dan moeten ze bijbetalen. 

We zien dat Zwollenaren gemiddeld nog 180 kilo restafval per persoon per jaar aanbieden. Daarin zit nog veel materiaal dat ook hergebruikt kan worden als grondstof voor nieuwe producten. De landelijke doelstelling, waar ook Zwolle zich aan verbonden heeft, is om de hoeveelheid restafval terug te brengen naar maximaal 100 kilo per persoon per jaar. Als we goed scheiden, blijft nog maar weinig restafval over. De praktijk leert dat mensen bereid en in staat zijn afval beter te scheiden als daar een financiële prikkel aan verbonden is.

Voordat het tarief op restafval wordt ingevoerd wil de gemeente dat alle inwoners de mogelijkheid hebben om hun afval te scheiden en daaraan kunnen wennen. Ook wordt de invoer van het tarief op restafval gecombineerd met aanvullend beleid voor bijvoorbeeld mensen met luiers of mensen die zwerfafval rapen.

Veelgestelde vragen tarief voor restafval