Logo burgerberaad

Burgerberaad

In Zwolle organiseren we voor het eerst een burgerberaad. Op deze pagina vind je hierover meer informatie. 

Wat is een burgerberaad?

Een burgerberaad is een groep gelote inwoners van Zwolle die samen advies geeft aan de gemeenteraad. In vijf bijeenkomsten werken deze geselecteerde inwoners samen om de gemeente te helpen bij het nemen van beslissingen over ingewikkelde onderwerpen. Ze baseren hun advies op informatie en discussies met elkaar. 

De uitkomst van het Zwolse burgerberaad is een gezamenlijk voorstel of een aantal adviezen die door de gemeenteraad wordt gebruikt om besluiten te nemen. De gemeenteraad heeft aangegeven de adviezen heel serieus te nemen en de meest kansrijke adviezen uit te voeren of over te nemen in beleid.

Nieuws over het Burgerberaad

Overhandiging adviezen

Hoe wordt Zwolle op een eerlijke manier klimaatneutraal voor 2040? In vijf bijeenkomsten werkten de deelnemers van het Zwolse Burgerberaad aan hun adviezen rondom deze vraag. Het resultaat: 32 adviezen rondom 10 verschillende thema’s.

Burgerberaad dag 5

Op zaterdag 25 mei was de vijfde en laatste bijeenkomst van het burgerberaad. De deelnemers stemden over alle adviezen die zij hadden geschreven.

Burgerberaad dag 4

Op zaterdag 13 april zagen de deelnemers van het Burgerberaad elkaar voor de vierde keer. Deze dag stond in het teken van het schrijven van adviezen. Bekijk de sfeerimpressie van de vierde bijeenkomst van het Zwolse Burgerberaad.

Burgerberaad dag 3

Burgerberaad dag 3

Op 2 maart zagen de deelnemers van het Burgerberaad elkaar voor de derde keer. Deze dag stond in het teken van kennis verdiepen, het bepalen van deelvragen en beginnen met het schrijven van adviezen. Bekijk de sfeerimpressie van de derde bijeenkomst van het Zwolse Burgerberaad.

Burgerberaad dag 2

Man vult antwoorden op vragen in.

Op 20 januari kwamen de deelnemers van het Burgerberaad voor de tweede keer bij elkaar. De tweede bijeenkomst stond in het teken van verdieping op de gekozen thema’s. Bekijk de sfeerimpressie van de tweede bijeenkomst van het Zwolse Burgerberaad.

Burgerberaad dag 1

poster Burgerberaad

De deelnemers zijn voor het eerst samen gekomen. Deze groep Zwollenaren heeft kennisgemaakt met elkaar en met het onderwerp klimaat. Bekijk de sfeerimpressie van de eerste bijeenkomst van het Zwolse Burgerberaad.

Waarom een burgerberaad?

Wij vinden het als gemeente belangrijk dat we de stem en de belangen van Zwollenaren laten terugkomen in beleid. Met beleid bedoelen we de plannen die we maken. Het gaat om nieuw beleid maken of het aanpassen van bestaand beleid. Bijvoorbeeld over een onderwerp als klimaat, waarbij het soms lastig is om een gezamenlijke richting te bepalen. En dat terwijl we de oplossingen hard nodig hebben. Daarom doen we een beroep op de kennis en de ervaringen van alle inwoners van Zwolle.

Waarover praat het burgerberaad mee? 

Het burgerberaad in Zwolle gaat aan het werk met als startvraag: 

 • Hoe wordt Zwolle op een eerlijke manier klimaatneutraal voor 2040? 

Wat levert het burgerberaad op?

Het burgerberaad heeft in de vijf bijeenkomsten gewerkt aan adviezen voor de gemeenteraad. Uiteindelijk heeft het burgerberaad 32 adviezen opgeleverd. Benieuwd naar de adviezen? Je leest ze hier.externe-link-icoon

Planning 

Het burgerberaad hield vijf bijeenkomsten in de periode van november 2023 tot mei 2024. Op 25 mei heeft het burgerberaad de voorstellen afgerond. Op maandag 10 juni overhandigt het burgerberaad de voorstellen officieel aan de gemeenteraad. Raadsleden kunnen tijdens een rondetafelgesprek op maandag 8 juli vragen stellen over de adviezen aan deelnemers van het burgerberaad. Later volgt een raadsdebat over de adviezen van het burgerberaad. 

Contact 

Heb je een vraag en staat jouw vraag niet tussen de veelgestelde vragen hieronder? Mail ons op burgerberaad@zwolle.nl, bel naar 038 498 2319 of WhatsApp naar 06 257 782 31 (bellen met dit nummer is niet mogelijk). 

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het burgerberaad? Meld je dan aanexterne-link-icoon voor de nieuwsbrief.

Veelgestelde vragen

Een burgerberaad is een groep gelote inwoners van Zwolle die samen advies geeft aan de gemeenteraad. In vijf bijeenkomsten werken deze geselecteerde inwoners samen om de gemeente te helpen bij het nemen van beslissingen over ingewikkelde onderwerpen.  Ze baseren hun advies op informatie en discussies met elkaar. De uitkomst van het Zwolse burgerberaad is een gezamenlijk voorstel of een aantal adviezen die door de gemeenteraad wordt gebruikt om besluiten te nemen. De gemeenteraad heeft aangegeven dat ze de adviezen heel serieus gaan nemen. De gemeenteraad heeft het voornemen uitgesproken om de meest kansrijke adviezen uit te voeren of over te nemen in beleid.

De gemeente heeft Zwollenaren willekeurig uitgenodigd. Zo bereikten we Zwollenaren van verschillende leeftijden en uit verschillende stadsdelen. 10.000 Zwollenaren ontvingen een persoonlijke uitnodigingsbrief. Zij konden zich met een persoonlijke code aanmelden voor het burgerberaad. Leden van het Zwolse inwonerpanel en andere Zwollenaren konden zich via een open inschrijving aanmelden. Onder de bijna 800 aanmeldingen werden 120 mensen geloot om deel te nemen aan het burgerberaad. De loting is onafhankelijk uitgevoerd, waarbij we een mix beoogden van mensen van alle leeftijden en achtergronden.

Het liefst wel. Een burgerberaad levert de beste resultaten op als steeds dezelfde deelnemers samenkomen. Het kost tijd om het onderwerp te begrijpen, elkaar te leren kennen, en samen voorstellen te maken. Bij onvoorziene omstandigheden is het mogelijk om 1 van de 5 bijeenkomsten te missen.

In de periode november 2023 tot juni 2024 organiseren we vijf bijeenkomsten op een bereikbare locatie in Zwolle.

Dat is niet nodig. Deelnemers hoeven vooraf niets te weten over het onderwerp om mee te doen aan het burgerberaad. We zijn namelijk op zoek naar de ervaringen en mening van inwoners van Zwolle. In de eerste 2 bijeenkomsten leren we met elkaar over het onderwerp. Als deelnemer krijg je informatie van de gemeente, van onafhankelijke experts, en je zoekt samen met andere deelnemers naar kennis en informatie die jij nodig hebt voor dit onderwerp.  
Bovendien ben je al expert, namelijk over hoe het is om in Zwolle te wonen. Over wat jij prettig en nuttig zou vinden, waar je mee geholpen bent en waarmee niet. Je hebt dus geen technische kennis nodig en we zorgen ervoor dat iedereen mee kan praten.

Als je in het burgerberaad zit, krijg je:

 • € 50,- per bijeenkomst;
 • de kosten van je reis met het OV volledig vergoed. Kom je met de auto of de fiets? Dan krijg je een vergoeding van € 0,21 per kilometer;
 • een vergoeding voor de opvang van basisschoolgaande kinderen tijdens jouw aanwezigheid bij het burgerberaad. Voor ieder uur dat jouw kind wordt opgevangen, krijg je € 10,- per kind.

Deelname aan het Burgerberaad geeft geen problemen voor je uitkering.

Ja. Je mag iemand meenemen voor ondersteuning. Bijvoorbeeld iemand die je helpt met lopen of een taalmaatje. Degene die je meeneemt mag alleen niet meedoen met de gesprekken. Die persoon is alleen aanwezig voor de ondersteuning die jij nodig hebt.

De uitkomst van het Zwolse burgerberaad is een gezamenlijk voorstel of een aantal adviezen die door de gemeenteraad wordt gebruikt om besluiten te nemen. De gemeenteraad heeft aangegeven dat ze de adviezen heel serieus gaan nemen. De gemeenteraad heeft het voornemen uitgesproken om de meest kansrijke adviezen uit te voeren of over te nemen in beleid.

Je kan een e-mail sturen naar burgerberaad@zwolle.nl, bellen naar 038 498 2319 of WhatAppen naar 06 257 782 31 (bellen met dit nummer is niet mogelijk). We helpen je graag verder. 

Privacyverklaring Burgerberaad Zwolle

Doel van het gebruik van persoonsgegevens

 • De gemeente gebruikt jouw gegevens om je een uitnodiging te kunnen sturen voor het burgerberaad.
 • Als je je aanmeldt worden jouw gegevens gebruikt voor een tweede loting. Deze loting is bedoeld om te komen tot een burgerberaad dat een goede afspiegeling is van de Zwolse samenleving.
 • Als je deelneemt aan het burgerberaad worden jouw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor communicatiedoeleinden.

Grondslag van het gebruik van persoonsgegevens
De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging van de inwoners van Zwolle. Om deze taak nog beter in te kunnen vullen heeft de gemeenteraad besloten om een burgerberaad in te stellen en een uitnodiging voor deelname te versturen. Als je niet aangeeft dat je wilt deelnemen aan het burgerberaad worden jouw gegevens niet verder gebruikt.

Gebruikte persoonsgegevens
Voor het versturen van de uitnodiging gebruiken wij je naam en adres. Als je je aanmeldt vragen wij je om de volgende gegevens aan te vullen: geboortejaar, geslacht, hoogst genoten opleiding, de vier cijfers van je postcode en of je in een koop- op huurhuis woont. Deze gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van een tweede loting. Daarna worden enkel jouw naam en contactgegevens gebruikt.

Ontvangers buiten de gemeente
Na de tweede loting worden de gegevens van de deelnemers aan het burgerberaad verstrekt aan een externe organisatie, A:N+NE. Deze organisatie begeleidt het burgerberaad.

Bewaartermijn
De gegevens die wij gebruikt hebben voor het versturen van de uitnodiging worden uiterlijk vier weken na verzending van de uitnodiging vernietigd. Als je je aanmeldt voor het burgerberaad en je wordt niet ingeloot, dan worden de gegevens uiterlijk drie weken na de loting verwijderd. Als je wel wordt ingeloot dan worden je contactgegevens bewaard tot maximaal een maand na de afsluiting van het burgerberaad.

Worden de gegevens doorgezonden naar landen buiten de EU
Gegevens worden niet verwerkt buiten de EU.

Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming?
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens binnen Zwolle vind je in de Privacyverklaring gemeente Zwolleexterne-link-icoon.

Het burgerberaad moet een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van de Zwolse bevolking. Zowel qua leeftijd, geslacht, buurt als opleidingsniveau.

De steekproef

Er zijn willekeurig 10.000 inwoners getrokken met een steekproef uit de Basisregistratie Personen (BRP), peildatum 18 september 2023. De steekproef is zó getrokken, dat er maar één persoon per adres ingeloot kon worden. De volgende personen hebben we buiten de steekproef gelaten:

 • personen onder de 16 jaar;
 • personen met een ‘geheim adres’;
 • personen in instellingen en tehuizen;
 • personen die hebben aangegeven niet te willen worden benaderd voor onderzoek;
 • leden van het Zwols Burgerpanel (een deel van het panel (2.500 personen). Zij kregen van ons een e-mailuitnodiging voor een vragenlijst met daarna de mogelijkheid zich aan te melden voor het burgerberaad.

Uit jarenlange ervaring met het Buurt-voor-Buurt-Onderzoek is gebleken dat bepaalde buurten en leeftijdsgroepen minder reageren. Om dat op te vangen, pasten we de grootte van de steekproef aan naar de verwachte reacties in de buurten. Ook maakten we de groep in de leeftijd 16-32 jaar iets groter, omdat we weten dat deze leeftijdsgroep minder reageert.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het burgerberaad? Meld je dan aanexterne-link-icoon voor de nieuwsbrief.