Ondersteuning en participatie

Krijgt u ondersteuning bij de opvoeding van uw kinderen? Biedt u huishoudelijke hulp? Of heeft u een uitkering omdat u werkloos bent? Bent u mantelzorger van uw ouders? Of helpt u uw buurman door zijn boodschappen te doen? Komt u bij een gezin thuis om hen te ondersteunen bij de opvoeding? Dit zijn maar een paar voorbeelden van ondersteuning die mensen krijgen of geven. Betaald, onbetaald. Af en toe of voor altijd.

Het welzijn van mensen gaat ons allemaal aan. Door de vrijwillige of professionele ondersteuning die we krijgen of geven of door allerlei voorzieningen in de wijk waardoor inwoners prettiger wonen en leven. Denk aan speeltoestellen, activiteiten voor jongeren of bijvoorbeeld de eetvoorziening voor oudere buurtbewoners in het zorgcentrum.

Onze ambitie is dat iedereen meedoet. Dat is een uitdaging waar niet alleen de gemeente voor staat, maar alle maatschappelijke partners, professionals en inwoners. Op deze website vindt u informatie over zorg, ondersteuning, welzijn en participatie.

Logo Iedereen doet mee