Ondersteuning en participatie

Krijgt u ondersteuning bij de opvoeding van uw kinderen? Biedt u huishoudelijke hulp? Of heeft u een uitkering omdat u werkloos bent? Bent u mantelzorger van uw ouders? Of helpt u uw buurman door zijn boodschappen te doen? Komt u bij een gezin thuis om hen te ondersteunen bij de opvoeding? Dit zijn maar een paar voorbeelden van ondersteuning die mensen krijgen of geven. Betaald of onbetaald. Af en toe of voor altijd.

Het welzijn van mensen gaat ons allemaal aan. Door de vrijwillige of professionele ondersteuning die we krijgen of geven of door allerlei voorzieningen in de wijk waardoor inwoners prettiger wonen en leven. Denk aan speeltoestellen, activiteiten voor jongeren of bijvoorbeeld de eetvoorziening voor oudere buurtbewoners in het zorgcentrum.

Onze ambitie is dat iedereen meedoet. Dat is een uitdaging waar niet alleen de gemeente voor staat, maar alle maatschappelijke partners, professionals en inwoners. Op deze website vindt u informatie over zorg, ondersteuning, welzijn en participatie.

Voor welke ondersteuning, hulp en zorg is de gemeente verantwoordelijk?

De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die hulp in en aan huis nodig hebben, zodat zij thuis te kunnen blijven wonen. Die hulp valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, net als de dagbesteding voor volwassenen en een deel van beschermd wonen. Ook jeugdhulp valt ook onder de gemeente. En de gemeente is ook verantwoordelijk voor Participatiewet voor werk en inkomen is.

Veelgestelde vragen Wmo

Veelgestelde vragen Jeugdhulp

Veelgestelde vragen Participatiewet

Veelgestelde vragen Dagbesteding

Veelgestelde vragen Beschermd wonen

Uitgelicht

Wat is het verschil tussen vrijwilligerswerk en mantelzorg?

De hulp en zorg die wordt gegeven door vrijwilligers, maar ook door mantelzorgers wordt ook wel informele zorg genoemd.

Hoewel zorgvrijwilligers en mantelzorgers onbetaald hulp geven, is er wel degelijk een verschil. Het doen van vrijwilligerswerk is een vrije keuze. Mantelzorg overkomt je omdat iemand in je directe omgeving zorg nodig heeft.

Meer over mantelzorg

Meer over vrijwilligerswerk