Paspoort, tweede

Reist u veel voor zaken, uw beroep of privé? Dan kunt u een tweede Nederlands paspoort aanvragen. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om een tweede paspoort aan te kunnen vragen. Voor de aanvraag moet u vooraf een afspraak maken. U betaalt de kosten bij de afspraak. 6 Werkdagen na uw afspraak kunt u uw paspoort persoonlijk ophalen.

Waarom een tweede paspoort?

U kunt een tweede paspoort nodig hebben in de volgende situaties:

 • In uw eerste paspoort staan stempels van landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Dat kan problemen geven bij de toelating tot die 'conflicterende landen'.
 • U moet regelmatig dringend reizen naar visumplichtige landen. Is uw paspoort al bij een ambassade is voor het aanvragen van een visum? Dan kunt u met het tweede paspoort een visum aanvragen voor een ander land.

Voorwaarden

 • Uw eerste paspoort is nog minimaal 6 maanden geldig.
 • U moet aantonen dat:
  • u in een reis achtereenvolgens verschillende land(en) moet bezoeken waarbij de kans groot is dat toelating problemen geeft, doordat u in een conflicterend land bent geweest. U moet een nationaal paspoort overleggen waaruit blijkt u in dat land of die landen bent geweest, of: 
  • u regelmatig dringend moet reizen op tijdstippen dat uw nationale paspoort bij een buitenlandse vertegenwoordiging is afgegeven voor de aanvraag van een visum.
 • Het moet gaan om een land waar u niet met de Nederlandse identiteitskaart naartoe kunt reizen. Voor reizen naar die landen kunt u een Nederlandse identiteitskaart gebruiken.

Onder de kop ‘Meenemen’ leest u met welke bewijsstukken u dit kunt aantonen.

Meenemen

Bij het aanvragen van een tweede paspoort moet u meenemen:

 • Eén goedgelijkende kleuren pasfoto die aan de eisenexterne-link-icoon voldoet. (een goedgelijkende foto is maximaal 6 maanden oud op het moment van de aanvraag)
 • Uw pinpas of contant geld om de kosten te betalen.
 • Uw eerste paspoort. Deze moet nog minimaal zes maanden geldig zijn.
 • Bewijsstukken waarmee u aantoont dat u een tweede paspoort echt nodig hebt.

Bewijsstukken

U moet kunnen aantonen dat u een tweede paspoort echt nodig hebt. Met bijvoorbeeld:

 • Een bewijs waaruit blijkt dat u een land wilt bezoeken dat in conflict is met een land waarvan u al stempels in uw paspoort hebt.
 • Een bewijs dat uw eerste paspoort bij een buitenlandse instantie ligt.
 • Zakelijke contracten, een boeking van een reis of uitnodigingen van buitenlandse bedrijven. Neem zoveel mogelijk bewijsstukken mee.

Ligt uw eerste paspoort bij een ambassade of consulaat? Dan moet u een paar dingen extra meenemen:

 • Kopieën van de houderpagina van uw eerste paspoort. Dit is de pagina waarop uw foto en persoonsgegevens staan.
 • Kopieën van de pagina's met visa.
 • Een verklaring of ander bewijs waaruit blijkt dat het document bij de ambassade of consulaat ligt.

Let op:

Is uw oorspronkelijke paspoort nog minder dan zes maanden geldig? Vraag dan eerst een nieuw paspoort aan.

Kosten

De kosten van een Paspoort staan op de pagina Leges reisdocumenten.

Geldigheid en gebruik

Geldigheid

Uw tweede paspoort is 2 jaar geldig. Verloopt uw reisdocument? Dan krijgt u minimaal 4 weken van te voren schriftelijk bericht.

Gebruik

 • Uw tweede paspoort geeft toegang tot alle landen van de wereld. Het is een wereldwijd geaccepteerd legitimatiebewijs.
 • Het reizen met 2 paspoorten wordt afgeraden. Bij de controle aan grenspassages zal het bezit van 2 paspoorten vragen oproepen. U mag naast een (tweede) paspoort ook een Nederlandse identiteitskaart bezitten.
 • U kunt geen derde paspoort aanvragen. Een tweede Nederlandse identiteitskaart is ook niet mogelijk.

Spoed, kwijt of gestolen

Spoedaanvraag

Doet u voor 14:00 uur een spoedaanvraag? Dan ligt het paspoort meestal de volgende dag klaar. Hij wordt hierdoor wel duurder.

Noodpaspoort

Als u ook via een spoedprocedure bij de gemeente niet meer op tijd een geldig paspoort kunt krijgen, kunt u onder voorwaarden een noodpaspoort krijgen. Meer hierover leest u op de pagina Noodpaspoort.

Kwijt of gestolen

Bent u uw paspoort of identiteitsbewijs (ID-kaart) kwijt of is het gestolen? Geef dit dan zo snel mogelijk door bij uw gemeente. Dit is nodig om misbruik van uw document te voorkomen. 

Woont u in Zwolle, dan kunt u de vermissing online doorgeven met uw DigiD. Hoe dit werkt leest u op de pagina Vermissing Nederlands paspoort of identiteitskaart.

Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig ook aangifte te doen bij de politie.

Bijzonderheden, klachten en contact

Contact

Als u vragen heeft over het paspoort neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Lees ook: